idr-425
Title: [originál] [překlad]
OpenGrey = nová OpenSIGLE (Petra Pejšová)
Authors: Ikaros
Year: 2012
Language: cze
Keyword(s): knihovny; mezinárodní spolupráce; NUŠL; Národní úložiště šedé literatury; OpenGrey; OpenSIGLE; šedá literatura
English keyword(s): grey literature; international cooperation; libraries; National Repository of Grey Literature; NRGL; OpenGrey; OpenSIGLE
Conference/Event: INFORUM 2012, 18. ročník konference o profesionálních informačních zdrojích, Praha (CZ), 2012-05-22 / 2012-05-24
Host item entry: Ikaros, ISSN 1212-5075, 5/2
Location: http://ikaros.cz/node/7483
Note: Článek shrnující obsah prezentace Petry Pejšové na INFORUM 2012 o OpenGrey.
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Projects and activities > Promotion
Promotional Materials > Monitoring

 

 Record created 2012-06-01, last modified 2023-06-09
No fulltext