idr-580
Title: [originál] [překlad]
Výzkum možností spolupráce při šíření výsledků výzkumu a vývoje: analýza výsledků dotazníkového šetření
Authors: Státní technická knihovna
Year: 2008
Language: cze
Keyword(s): dotazníkové šetření; Národní úložiště šedé literatury; producenti; projekty; vysoké školy; výzkumné organizace; šedá literatura
English keyword(s): grey literature; National Repository of Grey Literature; producers; projects; questionnaire survey; research organizations; universities
Conference/Event: ,
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte autora-Zachovejte licenci 3.0 Česko This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Czech Republic


Record appears in these collections:
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Informative Documents > Analysis

 

 Record created 2013-03-26, last modified 2020-07-11


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]