idr-85
Title: [originál] [překlad]
Směrnice č. 1/2011 ředitele NTK o publikační činnosti zaměstnanců NTK a právech k výsledkům VaVaI
Authors: Národní technická knihovna
Year: 2011
Language: cze, eng
Keyword(s): archivace; Creative Commons; publikování; předpisy; repozitář
English keyword(s): archiving; Creative Commons; provisions; publishing; repository
Note: Tato směrnice je upravena rozhodnutím č. 5/2012 ředitele NTK - viz http://repozitar.techlib.cz/record/424/
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Czech Republic


Record appears in these collections:
Projects and activities > Library Organization
Informative Documents > Normative documents

 

 Record created 2011-08-26, last modified 2020-07-11


Plný text:
Download fulltextPDF [Download]
Download fulltextPDF [Download] (Plný text)