idr-857
Title: [originál] [překlad]
Soutěž Vynikající betonová konstrukce 2009 - stavby realizované v letech 2007-2008: titul Vynikající betonová konstrukce
Authors: Česká betonářská společnost
Year: 2009
Language: cze
Keyword(s): architektonické soutěže; betonové konstrukce; budovy knihoven
English keyword(s): architectural competitions; concrete constructions; library buildings
Conference/Event: ,
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > NTK building
Promotional Materials > Awards

 

 Record created 2014-12-05, last modified 2023-06-20


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]