idr-881
Title: [originál] [překlad]
Deklarace z Pisy: Rozvoj politiky pro zdroje šedé literatury
Authors: GreyNet International
Year: 2015
Language: cze
Abstract: Český překlad Deklarace z Pisy věnující se podpoře zachycování a zveřejňování šedé literatury, aby bylo možné plně využívat významu šedé literatury a jejího přínosu pro lokální, národní i globální společnost.
Keyword(s): vědeckotechnická politika; vědecká komunikace; šedá literatura
English keyword(s): grey literature; science communication; scientific and technical politics
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > National Repository of Grey Literature
Informative Documents > Conceptions

 

 Record created 2015-02-19, last modified 2023-06-20


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]