idr-901
Title: [originál] [překlad]
Zpráva z praxe Stanislava Šebka
Authors: Šebek, Stanislav
Year: 2015
Language: cze
Keyword(s): knihovny; Národní technická knihovna; odborná praxe
English keyword(s): libraries; National Library of Technology; practical teaching
Rights: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll.


Record appears in these collections:
Projects and activities > Work placements
Reports > Work placement reports

 

 Record created 2015-04-30, last modified 2023-06-20


Plný text:
Download fulltext
PDF
[Download]