idr-996
Název: [originál] [překlad]
Audit Národního úložiště šedé literatury (NUŠL) v NTK s použitím nástroje DRAMBORA: čtvrtý audit 2012
Autoři: Národní technická knihovna
Rok: 2012
Jazyk: cze
Klíčová slova: digitální knihovny; hodnocení; Národní úložiště šedé literatury; projekty; šedá literatura
Anglická klíčová slova: digital libraries; evaluation; grey literature; National Repository of Grey Literature; projects
Konference/Akce: ,
Práva: Dílo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb. Licence Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte komerčně-Zachovejte licenci 4.0 This work is protected under the Copyright Act No. 121/2000 Coll. License: Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0


Záznam je zařazen do těchto sbírek:
Projekty a činnosti > Národní úložiště šedé literatury
Zprávy > Průběžné zprávy z projektu

 

 Záznam vytvořen dne 2016-01-27, naposledy upraven 2023-03-20.