CzechELib

Procházet

Nedávné příspěvky

Nyní se zobrazuje 1 - 20 z 80
 • PublikaceOtevřený přístup
  Požadavky Open Science v OP JAK - výzvy Špičkový výzkum
  (Národní technická knihovna, 2024) Hnátková, Eva
  Seminář pro příjemce Operačního programu Jan Amos Komenský nastiňuje požadavky otevřené vědy v rámci programu, kterými jsou například otevřený přístup k publikacím, správa výzkumných dat či licencování.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Open Science ve výzvách OP JAK
  (Národní technická knihovna, 2024) Hnátková, Eva; Jirát, Jiří; Černohlávková, Petra; Schätz, Martin
  Přednáška z interního semináře pro MŠMT.
 • PublikaceOmezený přístup
  Cestovní zpráva - Frankfurt Book Fair 2023
  (Národní technická knihovna, 2024-01-12) Jirát, Jiří
  Na veletrhu proběhla jednání týkající se Licenčních smluv s vydavateli.
 • PublikaceOmezený přístup
  Cestovní zpráva - Focus on Open Science a setkání konsorcií střední a východní Evropy 2023
  (Národní technická knihovna, 2024) Jirát, Jiří; Fedonina, Iryna; Rabatinová, Alžběta; Chudá, Iveta
  Konference Focus on Open Science spojená se setkáním zástupců konsorcií střední a východní Evropy.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Agreement on Addendum to the Memorandum of Understanding for establishment and operation of SCOAP3
  (Národní technická knihovna, 2017) CERN; Národní technická knihovna
  SCOAP3 is a one-of-its-kind partnership of over three thousand libraries, key funding agencies and research centers in 44 countries, regions or territories and three intergovernmental organisations. Working with leading publishers, SCOAP3 has converted key journals in the field of High-Energy Physics to Open Access and continues to support OA publishing in these journals at no cost for authors.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Finanční analýza prostředků v oblasti přístupu k vědeckým informacím v období 2017-2022
  (Národní technická knihovna, 2023-11) Jirát, Jiří; Svoboda, Martin; Stopková, Eva; Bystroňová, Jana
  Souhrnná zpráva navazující na “Zprávu o plnění Opatření 8 Akčního plánu pro implementaci Národní strategie otevřeného přístupu České republiky k vědeckým informacím na léta 2017–2020”. Cílem je analýza monitoringu tzv. “APC in the wild” a předplatných časopisů realizovaných mimo smlouvy Národního licenčního centra CzechELib v období let 2019 až 2023.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Setkání zástupců členských institucí CzechELib
  (Národní technická knihovna, 2021) Svoboda, Martin; Dibuszová, Eva; Jirát, Jiří
  Setkání úvodním slovem zahájil ředitel NTK Martin Svoboda, který ve své prezentaci informoval o projektu Národního centra informační podpory (NCIP VaVaI). O pořizování, správě a administraci přístupu k EIZ, včetně jejich výhledu na roky 2023-2027 a tématu informoval zúčastněné vedoucí Licenční a administrativní jednotky CzechELib Jiří Jirát. Na závěr setkání proběhla menší diskuze, ve které přednášející zodpověděli položené dotazy.
 • PublikaceOmezený přístup
  Projekt NCIP VaVaI: 1. pracovní schůzka k projektu
  (2020-11-11) Dibuszová, Eva
 • PublikaceOtevřený přístup
  Setkání zástupců členských institucí CzechELib
  (Národní technická knihovna, 2022) Hátle, Jan; Jirát, Jiří
  Setkání úvodním slovem zahájil ředitel NTK Martin Svoboda. Po něm vystoupil pan Jiří Hátle jako zástupce MŠMT a informoval o Řízení projektů CzechELib a NCIP VaVaI. Pořizování, správu a administraci přístupu k EIZ a sjednávání smluv na roky 2023-2025/2027 představil zúčastněným vedoucí Licenční a administrativní jednotky CzechELib Jiří Jirát.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Národní a nadnárodní role NTK
  (2015) Svoboda, Martin
 • PublikaceOtevřený přístup
  NTK jako národní lídr
  (Národní technická knihovna, 2018-12-07) Svoboda, Martin
 • PublikaceOtevřený přístup
  Setkání zástupců členských institucí CzechELib
  (Národní technická knihovna, 2021) Jirát, Jiří; Dibuszová, Eva
 • PublikaceOtevřený přístup
  Projekt NCIP VaVaI: Struktura, řízení a možnosti spolupráce
  (2020) Dibuszová, Eva; Jirát, Jiří
  V prezentaci bude představen Projekt sdílených činností (novinka „malé novely“ zák. 130/2002 Sb.) – Národní centrum informační podpory VaVaI, který navazuje na Projekt CzechELib z programu OP VVV. Sedmiletý projekt NCIP VaVaI je určen primárně ke kofinancování pořizování EIZ, zejména formou transformačních smluv na Gold OA – od r. 2021, tam, kde to je možné, dále k centrálnímu financování provozu NC CzechELib – od r. 2023 a nově k podpoře VaVaI formou vybudování platformy One Stop Shop for Researches (OSS4R). V druhé části prezentace bude shrnut aktuální vývoj týkající se již uzavřených smluv s dodavateli a smluv nově sjednávaných v rámci CzechELib.
 • PublikaceOtevřený přístup
  NTK navazuje na CzechELib dalším projektem NCIP VaVaI
  (Národní technická knihovna, 2022-12-12) Národní technická knihovna, National Library of Technology
  Projekt CzechELib plynule pokračuje v rámci dalšího projektu realizovaného opět Národní technickou knihovnou. Jeho podpora z Operačního programu OP VVV letos definitivně končí a je plně nahrazena podporou ze státního rozpočtu.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Virtual Polytechnic Library: From “Home-Grown” Document Delivery Concept to aNational Collaborative Platform for Resource Sharing
  (2015) Heicl, Václav; Krueger, Stephanie; Skenderija, Sasha
  The Czech Virtual Polytechnic Library (VPK) began in 2000 as the “virtual resource sharing alliance” by the leading Czech STM libraries as their response to the rapidly changing landscape of STM publishing and acquisitions, resource sharing, access policies, and technologies. VPK utilizes the INVIK document delivery management system developed in 1997 by a team of developers from the then-State Technical Library (now NTK), with NTK as its logistical “service center.” After its launch, the VPK alliance soon grew to also include non-STM libraries and became the Czech Republic’s most efficient and reliable national interlibrary resource sharing platform. VPK’s technological infrastructure and the logistical service center at NTK have adapted in an agile manner to changes in scholarly publishing over the past fifteen years and to the demands and needs of its participating members, who contribute data and resources to the sharing system. The VPK platform is now being considered as a resource sharing platform for the Central Portal for Czech Libraries (CPL), which would serve (starting in 2020) public libraries in addition to academic institutions and which would have more robust end-user functionality. The presenters will discuss this unique collaboration solution, which shows how a “home-grown/grassroots” initiative—developed and managed by its participating members in direct response to their changing needs and circumstances through time—can prove to be an inspirational, flexible and viable solution, even at the national level.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Národní centrum pro elektronické informační zdroje CzechELib
  (2014-11-09) Svoboda, Martin
  Dokument shrnuje východiska a uvádí rámcový návrh potřebných kroků k tomu, aby mohlo být zřízeno národní licenční centrum.
 • PublikaceOtevřený přístup
  CzechElib – kde jsme
  (2014) Svoboda, Martin
 • PublikaceOmezený přístup
 • PublikaceOtevřený přístup
  Agreement on Memorandum of Understanding for establishment and operation of SCOAP3
  (2014) CERN; Národní technická knihovna
  Připojení NTK k textu Memorandum of Understanding for establishment and operation of SCOAP3.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Memorandum of Understanding for establishment and operation of Sponsoring Consortium for Open Access Publishing in Particle Physics (SCOAP3)
  (2013) CERN
  Fulltext of the Memorandum of Understanding for establishment and operation of SCOAP3 with all annexes (MoU). Annex 1 contains the parties to the MoU, the second brings list of SCOAP3 partners. Third then list of publishers and journals, in alphabetical order. Annex 4 is a form of contract with publishers and 5th is related to technical specification - provision of peer-review, open access, and other publication services for the benefit of SCOAP 3. Annex 6 is an expanded list of shares of HEP literature by country, calculated with the method set out in Annex 8. Amounts are given to an additional decimal place for countries with a share not exceeding 0.1%. Amounts are given to an additional decimal place for countries with a share not exceeding 0.1%. Annex 7 contains template expressions of interest. The last annex, Annex 8, is SCOAP3 working party report - Towards Open Access Publishing in High Energy Physics. In 2020, the Addendum to the MoU covering the SCOAP3 for Books initiative and the Addendum to the MoU covering the third phase of SCOAP3 were signed.