Materiály pouze pro zaměstnance NTK

Procházet

Nedávné příspěvky

Nyní se zobrazuje 1 - 20 z 82
 • PublikaceOmezený přístup
  Cestovní zpráva - BiblioCon2024
  (Národní technická knihovna, 2024) Novák, Vojtěch
  Účelem cesty byla aktivní participace na zahraniční mezinárodní konferenci BiblioCon2024 a prezentace konferenčního příspěvku s názvem „Robots among Bookshelves: The Education of Robotics at the National Library of Technology in Prague”.
 • PublikaceOmezený přístup
  Role učícího knihovníka: praxe týmu informační podpory studia Národní technické knihovny
  (Národní technická knihovna, 2024) Millerová, Kristina
  Příspěvek popisuje práci členů týmu informační podpory studia NTK, konkrétně jejich činnosti v oblasti podpory uživatelů (konzultace, lektorská a další vzdělávací činnost), a také aktivity zaměřené na rozvoj kompetencí těchto zaměstnanců. Základem budování a rozvoje týmu pro informační podporu studia NTK jsou: intenzivní propojení s uživatelskou komunitou, pochopení potřeb a kontextu, v němž se uživatelé nacházejí, reflexe dosavadních zkušeností a nepřetržité vzdělávání členů týmu informační podpory. Pro manažerské rozhodování jsou pak zásadní data získaná z CRM (Customer Relationship Management - systém řízení vztahů se zákazníky), která poskytují informace o poptávce uživatelů a způsobech jejího uspokojování. Příspěvek zmiňuje i konkrétní aktivity týkající se AI (konzultace, lektorská činnost, library guides).
 • PublikaceOmezený přístup
  Cestovní zpráva - konference PRIDE 2024
  (Národní technická knihovna, 2024) Firsová, Naděžda
  Cestovní zpráva z konference PRIDE 2024, která se uskutečnila v Curychu 3. - 5. 4. 2024. Letošní rok konference asociace odborníků v oblasti doktorského vzdělávání PRIDE se věnoval dopadům AI na vzdělávání doktorandů a začínajících vědců. Během konference zazněla různá témata – od filozoficky pojatých prezentací na téma role AI v akademické obci, otázek etiky a udržitelnosti do velice praktických a interaktivních příkladů použití AI pro každodenní rutinní činnosti začínajícího výzkumníka.
 • PublikaceOmezený přístup
  Matomo Analytics
  (Národní technická knihovna, 2024) Kuchynka, Alexandr
  Interní školení popisující práci s nástrojem webové analytiky Matomo.
 • PublikaceOmezený přístup
  Vyhodnocení cyklu webinářů a workshopů pro doktorandy a začínající výzkumníky – letní semestr 2024
  (Národní technická knihovna, 2024) Šátková, Barbora
  Zpráva shrnující lekce Národní technické knihovny zaměřené na podporu doktorandů a začínajících výzkumníků na jaře (v letním semestru) 2024. Zahrnuty jsou jak otevřené webináře, na které se mohl přihlásit kdokoliv, tak workshopy NTK, které proběhly v rámci kurzu Scientific Writing in English. Kromě organizačních údajů obsahuje informace o návštěvnosti a vyhodnocení zpětné vazby účastníků.
 • PublikaceOmezený přístup
  Cestovní zpráva - EBSCO Advisory Board Meeting
  (Národní technická knihovna, 2024) Jirát, Jiří
  Cestovní zpráva ze setkání EBSCO Advisory Board. Jednání a diskuse se týkaly zejména využití open source a AI technologií v knihovnách.
 • PublikaceOmezený přístup
  Cestovní zpráva - ICOLC Spring Meeting 2024
  (Národní technická knihovna, 2024) Jirát, Jiří
  Cestovní zpráva z jarní konference ICOLC 2024.
 • PublikaceOmezený přístup
  Počítačová bezpečnost pro knihovníky
  (Národní technická knihovna, 2024) Jeger, Dag
  Tento specializovaný seminář je určen pro uživatele internetu, zejména zaměstnance v administrativních pozicích ve všech typech knihovny, kteří jsou denně konfrontováni s množstvím manipulativních informací. Posluchači se seznámí se základy kybernetické bezpečnosti, s charakteristikami kybernetické a hybridní války a se základy a aplikací kritického myšlení. Naučí se orientovat v problematice dezinformací a propagandy a poznají běžně dostupné cesty a možnosti, jak hrozby rozpoznat, kriticky vyhodnotit a jak jim čelit. Závěr kurzu se stručně věnuje kybernetickým útokům. Ukáže, jak jim předcházet, jak je odhalit a jak se jim bránit. Kurz doprovází množství názorných a online příkladů.
 • PublikaceOmezený přístup
  Školení programu spisová služba / ELISA - 2. část
  (Národní technická knihovna, 2024) Škrhová, Blanka
  Záznam pokračování školení pro zaměstnance NTK na spisovou službu ELISA.
 • PublikaceOmezený přístup
  Školení programu Spisová služba / ELISA - 1. část
  (Národní technická knihovna, 2024) Škrhová, Blanka
  Záznam školení pro zaměstnance NTK na spisovou službu ELISA.
 • PublikaceOmezený přístup
  Citační nástroje z pohledu práva
  (Národní technická knihovna, 2024) Smolka, Lucie
  Webinář pro zaměstnance NTK o právních aspektech citování autorských děl.
 • PublikaceOmezený přístup
  Představení Platformy nové generace (PNG)
  (Národní technická knihovna, 2024) Štogr, Jakub; Dugovič, Jan; Krajíc, Jan; Kubálková, Petra
  Představení architektury PNG (Platformy nové generace) projektu CARDS. Představení úzce souvisejících témat Design System, Identity Management v PNG, budování aplikace KaiZR a role Servisního centra při implementaci PNG.
 • PublikaceOmezený přístup
  Systematic Literature Review & PRISMA
  (National Library of Technology, 2024) Krueger, Stephanie
  Školení pro pracovníky týmu pro informační podporu studia bylo realizováno formou webináře a obsahovalo základní informace o realizaci systematického přehledu literatury (Systematic Literature Review) včetně používání frameworku PRISMA. Hlavní cílovou skupinou webináře jsou pracovníci, kteří poskytují pokročilé akademické konzultace a mohou se potýkat s otázky na SLR.
 • PublikaceOmezený přístup
  Chytré telefony s operačním systémem Android
  (Národní technická knihovna, 2024) Vymazal, Michal
  Seminář pro zaměstnance NTK o kyberbezpečnosti, tentokrát na téma jak chránit data uložená v mobilním telefonu a tabletu.
 • PublikaceOmezený přístup
  Kybernetický bezpečnostní incident a kybernetická bezpečnostní událost
  (Národní technická knihovna, 2024-02-20) Vymazal, Michal; Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, National Cyber and Information Security Agency
  Pokračování semináře pro zaměstnance NTK o kyberbezpečnosti, tentokrát na téma bezpečnostních incidentů.
 • PublikaceOmezený přístup
  Řízení bezpečnosti informací - základní pojmy
  (Národní technická knihovna, 2024-02-13) Vymazal, Michal; Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, National Cyber and Information Security Agency
  Seminář pro zaměstnance NTK o kyberbezpečnosti, seznámení se základními pojmy.
 • PublikaceOmezený přístup
  Týmové a individuální studovny NTK: Analýza využívání v r. 2023
  (Národní technická knihovna, 2024-02-02) Millerová, Kristina; Orlová, Jana
  Analýza využívání individuálních a týmových studoven NTK v r. 2023 obsahuje data o rezervovanosti týmových a individuálních studoven, a o reálné využívanosti rezervovaných individuálních studoven v jednotlivých měsících roku a v jednotlivých dnech týdne. Dokument prezentovaný Konsorciu ředitele v únoru 2024 slouží jako podklad pro budoucí změny rezervačního systému studoven.
 • PublikaceOmezený přístup
  Strategický plán Oddělení Firemních služeb NTK
  (Národní technická knihovna, 2024) Budilová, Natálie; Břeňová, Martina; Novák, Vojtěch
  Strategický plán oddělení Firemních služeb NTK představuje koncepční a rozvojový dokument, který vychází z aktuální situace oddělení a zahrnuje i Plán aktivit na období roku 2023, a také dlouhodobou vizi na roky 2023 až 2027. Cílem plánu je na základě analýz současného stavu v dané oblasti a jejich vyhodnocením najít cestu, jak prohloubit povědomí o nabízených službách Oddělení Firemních služeb a zájem o ně, zejména však upravit či revidovat stávající nabídku služeb.
 • PublikaceOmezený přístup
  Videokolekce, audioknihy, e-knihy II.
  (Národní technická knihovna, 2024) Pavlík, Jiří
  Prezentace ze semináře, kde se účastníci seznámili s dodavateli, kteří videokolekce a audioknihy do knihoven dodávají, např. Albertina Icome Praha, EBSCO, Palmknihy, Selfish KiWi, BOOKPORT, Audioteka, Publi.
 • PublikaceOmezený přístup
  Videokolekce, audioknihy, e-knihy I.
  (Národní technická knihovna, 2024) Pavlík, Jiří
  Prezentace ze semináře, kde se účastníci seznámili s dodavateli, kteří videokolekce a audioknihy do knihoven dodávají, např. Albertina Icome Praha, EBSCO, Palmknihy, Selfish KiWi, BOOKPORT, Audioteka, Publi.