Open Science

Procházet

Nedávné příspěvky

Nyní se zobrazuje 1 - 20 z 156
 • PublikaceOtevřený přístup
  Historie vědeckého publikování – přes Open Access k Open Science
  (Národní technická knihovna, 2024) Svoboda, Martin
  Seminář mj. představil (současný) vývoj modelu Open Access, strategie převodu klasického modelu licenční smlouvy na předplatné časopisu na model transformační smlouvy zahrnující jak čtení, tak i publikování, aktuálně platné transformační smlouvy (období 2023-2025) pro VaVaI v ČR a výhled pro další vyjednávání na období 2026+. Shrnul i další možné modely Open Access publikování (SCOAP3, Subscribe2Open, Diamond Open Access).
 • PublikaceOtevřený přístup
  Data k čerpání tokenů pro OA publikování v roce 2023
  (Národní technická knihovna, 2024-06) Národní technická knihovna, National Library of Technology; Jirát, Jiří; Stopková, Eva; Chudá, Iveta; Rabatinová, Alžběta; Bystroňová, Jana
  Národní centrum CzechELib zajišťuje pro své členské instituce slevy nebo odpuštění poplatků za publikování v režimu Open Acces prostřednictvím tzv. tokenů. Data sumarizují čerpání těchto tokenů v roce 2023 pro vědecké články jednotlivých institucí.
 • PublikaceOtevřený přístup
  KRECon 2023 on Research(er) Assessment - Summary of Conference Contributions
  (National Library of Technology, 2024-05-20) Národní technická knihovna, National Library of Technology
  The 11th Knowledge Research Education Conference – KRECon 2023: The Future of Research(er) Assessment organised by the National Library of Technology was held on 9–10 November 2023 in Prague under the auspices of the Ministry of Education, Youth and Sports and Government Council for Research, Development and Innovation of the Czech Republic. The Conference brought together international experts in research assessment, along with representatives of the national actors in the Higher Education and R&D&I sector as well as early‑career researchers to discuss the future of research and researchers’ assessment in the Czech Republic and Europe. Reforming research assessment is one of the priorities of the European Research Area and the newly formed international Coalition for advancing research assessment (CoARA).
 • PublikaceOmezený přístup
  KRECon 2023 on Research(er) Assessment - Memorabilia
  (National Library of Technology, 2024-05-20) Národní technická knihovna, National Library of Technology
  The 11 th Knowledge Research Education Conference – KRECon 2023: The Future of Research(er) Assessment organised by the National Library of Technology was held in Prague on 9–10 November 2023 under the auspices of the Ministry of Education, Youth and Sports and Government Council for Research, Development and Innovation of the Czech Republic. The Conference brought together international experts in research assessment, along with representatives of the national actors in the Higher Education and R&D&I sector as well as early‑career researchers to discuss the future of research and researchers’ assessment in the Czech Republic and Europe.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Úvod do Jupyter Book
  (Národní technická knihovna, 2024) Schätz, Martin
  Úvod a představení Jupyter Book, pro tvorbu interaktivních knih nebo reportů z Jupyter Notebook nebo Markdown souborů.
 • PublikaceOtevřený přístup
  CzechELib - Setkání OA administrátorů duben 2024
  (Národní technická knihovna, 2024) Jirát, Jiří; Rabatinová, Alžběta; Bystroňová, Jana
  Setkání s OA administrátory z členských institucí CzechELib s cílem informovat je o stavu čerpání tokenů přidělených v rámci transformačních smluv za rok 2023 a aktuálním průběhu čerpání v roce 2024.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Výroční konference NTK 2023: Projekt NCIP VaVaI
  (Národní technická knihovna, 2024) Dibuszová, Eva
  Konferenční příspěvek o projektových aktivitách a řízení projektu NCIP VaVaI.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Požadavky Open Science v OP JAK - výzvy Špičkový výzkum
  (Národní technická knihovna, 2024) Hnátková, Eva
  Seminář pro příjemce Operačního programu Jan Amos Komenský nastiňuje požadavky otevřené vědy v rámci programu, kterými jsou například otevřený přístup k publikacím, správa výzkumných dat či licencování.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Reforming Research(er) Assessment - Workshop
  (National Library of Technology, 2024) Day, Emma; O'Neill, Gareth
  Presentation from workshop on KRECon 2023 Conference.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Open Science ve výzvách OP JAK
  (Národní technická knihovna, 2024) Hnátková, Eva; Jirát, Jiří; Černohlávková, Petra; Schätz, Martin
  Přednáška z interního semináře pro MŠMT.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Research Assessment in the Transition to OS National and Funder Perspective
  (National Library of Technology, 2024) Irimia, Alina
  Presentation on KRECon 2023 Conference.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Researcher Perspective of Research Assessment
  (National Library of Technology, 2024) Cahill, Brian
  Presentation on KRECon 2023 Conference.
 • PublikaceOmezený přístup
  Cestovní zpráva - Focus on Open Science a setkání konsorcií střední a východní Evropy 2023
  (Národní technická knihovna, 2024) Jirát, Jiří; Fedonina, Iryna; Rabatinová, Alžběta; Chudá, Iveta
  Konference Focus on Open Science spojená se setkáním zástupců konsorcií střední a východní Evropy.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Agreement on Addendum to the Memorandum of Understanding for establishment and operation of SCOAP3
  (Národní technická knihovna, 2017) Národní technická knihovna, National Library of Technology; CERN
  SCOAP3 is a one-of-its-kind partnership of over three thousand libraries, key funding agencies and research centers in 44 countries, regions or territories and three intergovernmental organisations. Working with leading publishers, SCOAP3 has converted key journals in the field of High-Energy Physics to Open Access and continues to support OA publishing in these journals at no cost for authors.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Open Science education at doctoral level
  (National Library of Technology, 2024) Hnátková, Eva
  The event featured presentations by European experts in the field of open science, as well as representatives of publishing houses. The experts talked about open access publishing, transformative agreements, open science education or open science in Slovakia and discuss how to create a resilient and sustainable open science ecosystem.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Pilotování “Data Stewardship” kurzu pro doktorandy
  (Národní technická knihovna, 2024-01-04) Hnátková, Eva; Schätz, Martin; Losmanová, Mili
  Kurz je zaměřen na úsek institucionální agendy, která se zabývá problematikou přenositelných dovedností v rámci doktorského vzdělávání. Cílem přednášek v rámci kurzu je předat účastníkům zejména z vysokoškolských institucí zkušenosti z pilotování kurzu “DocEnhance Data Stewardship" zaměřeného na správu výzkumných dat do kurikula doktorského studia na VŠCHT Praha a PřF UK. Kurz "DocEnhance Datastewardship” je přizpůsoben především potřebám začínajících doktorandů a kombinuje teoretický obsah s praktickým cvičením a možnou mezisektorovou spoluprací. Doktorandy provede všemi kroky správy výzkumných dat, od hledání relevantních dat až po publikaci datasetu. Jedná se o velice praktický kurz pro zlepšení povědomí o Open Science, FAIR, RDM a tím podporuje zlepšení integrity výzkumu již na začátku vědecké kariéry.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Cestovní zpráva - Slovak Open Science Forum 2023
  (Národní technická knihovna, 2023-12-20) Jirát, Jiří; Hnátková, Eva
  Přínosem účasti na akci bylo posílení česko-slovenské spolupráce (viz memorandum NTK-CVTI) a zároveň neformální sdílení informací z průběhu hodnocení vědy v SR. V daném okamžiku je sdílení zkušeností (zejména Open Access) spíše převážně směrem od ČR k SR. Účastí na této akci přináší NTK výměnu zkušeností při implementaci Open Science, navázání kontaktů s partnerskými organizacemi a posílení mezinárodní spolupráce.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Cestovní zpráva - Certifikovaný kurz Data Steward
  (Národní technická knihovna, 2023-12-07) Podloucká, Karolina
  Účelem cesty byla účast na Data Steward kurzu, pořádaném Vídeňskou univerzitou. Již druhým rokem organizuje postgraduální centrum Vídeňské univerzity placený certifikovaný kurz zaměřený na problematiku data stewardů (správců dat) a souvisejících témat. Jeho cílem je připravit stávající a nové zaměstnance na roli datových stewardů. Kurz je určen zejména pro vědecké pracovníky, doktorandy a zaměstnance podpory výzkumu (knihovníci, IT pracovníci, aj.). V České Republice je pozice data stewardů stále poměrně nové téma, i když s rychlým rozvojem. Absolvování tohoto kurzu pomůže zlepšit služby zaměřené na podporu správy výzkumných dat, které NTK poskytuje české výzkumné a akademické obci, případně umožní jejich záběr rozšířit.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Otevřená věda: Analýza mezinárodního prostředí
  (Národní technická knihovna, 2022) Hnátková, Eva; Dibuszová, Eva; Svoboda, Martin
 • PublikaceOtevřený přístup
  Setkání poskytovatelů k tématu Open Science v NTK dne 12.07.2023
  (Národní technická knihovna, 2023-07-18) Hnátková, Eva
  Prezentace ze Setkání poskytovatelů k tématu Open Science.