Vzdělávací a metodické materiály

Procházet

Nedávné příspěvky

Nyní se zobrazuje 1 - 20 z 312
 • PublikaceOmezený přístup
  Matomo Analytics
  (Národní technická knihovna, 2024) Kuchynka, Alexandr
  Interní školení popisující práci s nástrojem webové analytiky Matomo.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Úvod do Jupyter Book
  (Národní technická knihovna, 2024) Schätz, Martin
  Úvod a představení Jupyter Book, pro tvorbu interaktivních knih nebo reportů z Jupyter Notebook nebo Markdown souborů.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Workshop týmu pro služby č.2
  (Národní technická knihovna, 2024) Fabián, Ondřej; Jandera, Tomáš; Katolická, Barbora; Kolátor, Jan; Papík, Richard; Pavlík, Jiří; Vaishar, Antonín; Ženatá, Jana
  Prezentace z druhého semináře Týmu služeb v PNG/CARDS. Řeší se centralizace služeb, čtenářské kategorie, statusy jednotek, terminologie a postup sjednocení všech těchto věcí.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Workshop týmu pro služby č.1
  (Národní technická knihovna, 2024) Fabián, Ondřej; Jandera, Tomáš; Kolátor, Jan; Kybal, Martin; Papík, Richard; Pavlík, Jiří; Ženatá, Jana
  Prezentace z prvního semináře Týmu služeb v PNG/CARDS. Řeší se centralizace služeb, čtenářské kategorie, statusy jednotek, terminologie a postup sjednocení všech těchto věcí.
 • PublikaceOmezený přístup
  Počítačová bezpečnost pro knihovníky
  (Národní technická knihovna, 2024) Jeger, Dag
  Tento specializovaný seminář je určen pro uživatele internetu, zejména zaměstnance v administrativních pozicích ve všech typech knihovny, kteří jsou denně konfrontováni s množstvím manipulativních informací. Posluchači se seznámí se základy kybernetické bezpečnosti, s charakteristikami kybernetické a hybridní války a se základy a aplikací kritického myšlení. Naučí se orientovat v problematice dezinformací a propagandy a poznají běžně dostupné cesty a možnosti, jak hrozby rozpoznat, kriticky vyhodnotit a jak jim čelit. Závěr kurzu se stručně věnuje kybernetickým útokům. Ukáže, jak jim předcházet, jak je odhalit a jak se jim bránit. Kurz doprovází množství názorných a online příkladů.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Úvod do problematiky perzistentních identifikátorů
  (Národní technická knihovna, 2024) Heringová, Hana; Černohlávková, Petra
  Perzistentní identifikátory (PIDs) jsou základním stavebním kamenem k naplňování FAIR principů. Jejich efektivní využívání může výrazně zjednodušit sdílení výsledků výzkumu. Školení vysvětluje, co jsou perzistentní identifikátory, představuje jejich typy a vysvětluje jejich využití v různých fázích výzkumného cyklu. Je představena podpora zavádění perzistentních identifikátorů na národní úrovni do českého prostředí výzkumu, vývoje a inovací. Lektorky se dále zaměřují detailněji na představení identifikátoru výzkumníků a výzkumnic ORCID iD a na to, jak ho lze nejlépe využít ve vědecké kariéře.
 • PublikaceOmezený přístup
  Školení programu spisová služba / ELISA - 2. část
  (Národní technická knihovna, 2024) Škrhová, Blanka
  Záznam pokračování školení pro zaměstnance NTK na spisovou službu ELISA.
 • PublikaceOmezený přístup
  Školení programu Spisová služba / ELISA - 1. část
  (Národní technická knihovna, 2024) Škrhová, Blanka
  Záznam školení pro zaměstnance NTK na spisovou službu ELISA.
 • PublikaceOmezený přístup
  Citační nástroje z pohledu práva
  (Národní technická knihovna, 2024) Smolka, Lucie
  Webinář pro zaměstnance NTK o právních aspektech citování autorských děl.
 • PublikaceOmezený přístup
  Představení Platformy nové generace (PNG)
  (Národní technická knihovna, 2024) Štogr, Jakub; Dugovič, Jan; Krajíc, Jan; Kubálková, Petra
  Představení architektury PNG (Platformy nové generace) projektu CARDS. Představení úzce souvisejících témat Design System, Identity Management v PNG, budování aplikace KaiZR a role Servisního centra při implementaci PNG.
 • PublikaceOmezený přístup
  Systematic Literature Review & PRISMA
  (National Library of Technology, 2024) Krueger, Stephanie
  Školení pro pracovníky týmu pro informační podporu studia bylo realizováno formou webináře a obsahovalo základní informace o realizaci systematického přehledu literatury (Systematic Literature Review) včetně používání frameworku PRISMA. Hlavní cílovou skupinou webináře jsou pracovníci, kteří poskytují pokročilé akademické konzultace a mohou se potýkat s otázky na SLR.
 • PublikaceOmezený přístup
  Chytré telefony s operačním systémem Android
  (Národní technická knihovna, 2024) Vymazal, Michal
  Seminář pro zaměstnance NTK o kyberbezpečnosti, tentokrát na téma jak chránit data uložená v mobilním telefonu a tabletu.
 • PublikaceOmezený přístup
  Kybernetický bezpečnostní incident a kybernetická bezpečnostní událost
  (Národní technická knihovna, 2024-02-20) Vymazal, Michal; Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, National Cyber and Information Security Agency
  Pokračování semináře pro zaměstnance NTK o kyberbezpečnosti, tentokrát na téma bezpečnostních incidentů.
 • PublikaceOmezený přístup
  Řízení bezpečnosti informací - základní pojmy
  (Národní technická knihovna, 2024-02-13) Vymazal, Michal; Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost, National Cyber and Information Security Agency
  Seminář pro zaměstnance NTK o kyberbezpečnosti, seznámení se základními pojmy.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Požadavky Open Science v OP JAK - výzvy Špičkový výzkum
  (Národní technická knihovna, 2024) Hnátková, Eva
  Seminář pro příjemce Operačního programu Jan Amos Komenský nastiňuje požadavky otevřené vědy v rámci programu, kterými jsou například otevřený přístup k publikacím, správa výzkumných dat či licencování.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Affiliation Manager: Workshop pro národní centrum ORCID
  (Národní technická knihovna, 2024) Šmídová, Hana
  Affiliation Manager je nástroj dostupný organizacím zapojeným do NC ORCID, který těmto organizacím umožňuje snadno přidávat údaje o afiliaci do profilů výzkumníků. V průběhu workshopu se shrnula práce s tímto nástrojem, doporučené postupy a ukázaly se příklady použití tohoto nástroje.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Open Science ve výzvách OP JAK
  (Národní technická knihovna, 2024) Hnátková, Eva; Jirát, Jiří; Černohlávková, Petra; Schätz, Martin
  Přednáška z interního semináře pro MŠMT.
 • PublikaceOmezený přístup
  Videokolekce, audioknihy, e-knihy II.
  (Národní technická knihovna, 2024) Pavlík, Jiří
  Prezentace ze semináře, kde se účastníci seznámili s dodavateli, kteří videokolekce a audioknihy do knihoven dodávají, např. Albertina Icome Praha, EBSCO, Palmknihy, Selfish KiWi, BOOKPORT, Audioteka, Publi.
 • PublikaceOmezený přístup
  Videokolekce, audioknihy, e-knihy I.
  (Národní technická knihovna, 2024) Pavlík, Jiří
  Prezentace ze semináře, kde se účastníci seznámili s dodavateli, kteří videokolekce a audioknihy do knihoven dodávají, např. Albertina Icome Praha, EBSCO, Palmknihy, Selfish KiWi, BOOKPORT, Audioteka, Publi.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Manuál pro vkládání a editaci dat v systému Invenio
  (Národní technická knihovna, 2012) Frantíková, Bohdana; Pejšová, Petra
  Manuál pro vkladatele k vytváření a úpravy záznamů v Národním úložišti šedé literatury na softwaru Invenio.