Cestovní zprávy

Procházet

Nedávné příspěvky

Nyní se zobrazuje 1 - 20 z 250
 • PublikaceOmezený přístup
  Cestovní zpráva - konference PRIDE 2024
  (Národní technická knihovna, 2024) Firsová, Naděžda
  Cestovní zpráva z konference PRIDE 2024, která se uskutečnila v Curychu 3. - 5. 4. 2024. Letošní rok konference asociace odborníků v oblasti doktorského vzdělávání PRIDE se věnoval dopadům AI na vzdělávání doktorandů a začínajících vědců. Během konference zazněla různá témata – od filozoficky pojatých prezentací na téma role AI v akademické obci, otázek etiky a udržitelnosti do velice praktických a interaktivních příkladů použití AI pro každodenní rutinní činnosti začínajícího výzkumníka.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Cestovní zpráva - LIBER LAG 2024 Seminar
  (Národní technická knihovna, 2024-05-13) Štogr, Jakub; Dugovič, Jan
  Účast NTK na konferenci, která se v samotné NTK konala v roce 2012. V roce 2025 se chystá rekonstrukce budovy NTK. Tato konference je jediná akce, která se specializuje na stavby a přestavby technických knihoven v Evropě. Letošní téma se úzce váže na měnící se role knihoven ve společnosti.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Cestovní zpráva - MSCA Conference 2024
  (Národní technická knihovna, 2024) Hnátková, Eva
  MSCA konference 2024 pořádaná belgickým předsednictvím v Radě EU s podporou Evropské komise ve dnech 18.-19. dubna 2024 v Mons, Belgie se zabývala kariérou výzkumných pracovníků. V současnosti se vysokoškolské instituce zaměřují na přípravu doktorandů pro akademickou kariéru. V praxi se ale absolventi PhD uplatní, zejména ve vyspělých zemích, až z 90% v sektorech mimo akademickou půdu a je potřeba je na to připravit. O své znalosti a zkušenosti se podělila celá řada významných odborníků. Na konferenci dále proběhla diskuse k nedávno schválené Evropské chartě pro výzkumníky, Evropského kariérního rámce a Evropského rámce pro dovednosti ve vědě. Tyto nástroje jsou k dispozici členským státům pro zlepšování dovedností a podmínek začínajících vědců. Přínosem účasti je výměna zkušeností a rozšíření znalostí o Evropské výzkumné politice, navázání nových kontaktů a možnost předávání dobré praxe v ČR.
 • PublikaceOmezený přístup
  Cestovní zpráva - EBSCO Advisory Board Meeting
  (Národní technická knihovna, 2024) Jirát, Jiří
  Cestovní zpráva ze setkání EBSCO Advisory Board. Jednání a diskuse se týkaly zejména využití open source a AI technologií v knihovnách.
 • PublikaceOmezený přístup
  Cestovní zpráva - ICOLC Spring Meeting 2024
  (Národní technická knihovna, 2024) Jirát, Jiří
  Cestovní zpráva z jarní konference ICOLC 2024.
 • PublikacePouze metadata
  Cestovní zpráva - Data Spaces Symposium
  (Národní technická knihovna, 2024) Černohlávková, Petra
  Cestovní zpráva z Data Spaces Symposium.
 • PublikaceOmezený přístup
  Cestovní zpráva - Frankfurt Book Fair 2023
  (Národní technická knihovna, 2024-01-12) Jirát, Jiří
  Na veletrhu proběhla jednání týkající se Licenčních smluv s vydavateli.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Cestovní zpráva - DocTalent4EU Consortium Meeting 2023
  (Národní technická knihovna, 2024) Hnátková, Eva
  Cílem EU projektu DocTalent4EU (Transforming Europe Through Doctoral Talent and Skills Recognition) je zlepšení uplatnitelnost absolventů doktorského studia. Eva Hnátková je členkou externího poradního panelu, jehož úkolem je poskytovat podrobnou zpětnou vazbu k tomu, jak zlepšit projektové aktivity a výstupy. Přínosem účasti na setkání je rozšíření znalostí v oblasti podpory pro začínající vědce a bližší seznámení s výstupy projektu, které je možné využít a mít je dostupné v NTK pro vědeckou komunitu a VŠ.
 • PublikaceOmezený přístup
  Cestovní zpráva - Focus on Open Science a setkání konsorcií střední a východní Evropy 2023
  (Národní technická knihovna, 2024) Jirát, Jiří; Fedonina, Iryna; Rabatinová, Alžběta; Chudá, Iveta
  Konference Focus on Open Science spojená se setkáním zástupců konsorcií střední a východní Evropy.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Cestovní zpráva - International Data Week 2023: A Festival of Data
  (Národní technická knihovna, 2023-12-20) Černohlávková, Petra; Heringová, Hana; Vyčítalová, Hana
  Účelem cesty byla účast na konferenci International Data Week 2023. Konference zahrnovala RDA 21st Plenary, setkání a prezentace výstupů pracovních a zájmových skupin RDA a přednášky vědecké konference SciDataCon. Účelem cesty bylo zjistit nové trendy v oblasti výzkumných dat, zúčastnit se zejména přednášek s vazbou na perzistentní identifikátory, práci s metadaty, interoperabilitu a evidenci repozitářů a navázat osobní kontakty s odborníky z dalších institucí. Na konferenci byl prezentován poster „National PID Support in the Czech Republic: Where we are headed“ Petrou Černohlávkovou a Hana Heringovou a proběhla osobní účast Hana Vyčítalové na schůzce pracovní skupiny RDA Data Repository Attributes
 • PublikaceOmezený přístup
  Cestovní zpráva - SCOAP3 Governing Council (GC) Meeting
  (Národní technická knihovna, 2023) Jirát, Jiří; Svoboda, Martin; Dibuszová, Eva
  Hlavním cílem byl souhrn aktuálního stavu a plán pro další období (reportoval CERN) a hlasování zástupců týkající se navrhovaných dalších kroků.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Cestovní zpráva - Slovak Open Science Forum 2023
  (Národní technická knihovna, 2023-12-20) Jirát, Jiří; Hnátková, Eva
  Přínosem účasti na akci bylo posílení česko-slovenské spolupráce (viz memorandum NTK-CVTI) a zároveň neformální sdílení informací z průběhu hodnocení vědy v SR. V daném okamžiku je sdílení zkušeností (zejména Open Access) spíše převážně směrem od ČR k SR. Účastí na této akci přináší NTK výměnu zkušeností při implementaci Open Science, navázání kontaktů s partnerskými organizacemi a posílení mezinárodní spolupráce.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Cestovní zpráva - Certifikovaný kurz Data Steward
  (Národní technická knihovna, 2023-12-07) Podloucká, Karolina
  Účelem cesty byla účast na Data Steward kurzu, pořádaném Vídeňskou univerzitou. Již druhým rokem organizuje postgraduální centrum Vídeňské univerzity placený certifikovaný kurz zaměřený na problematiku data stewardů (správců dat) a souvisejících témat. Jeho cílem je připravit stávající a nové zaměstnance na roli datových stewardů. Kurz je určen zejména pro vědecké pracovníky, doktorandy a zaměstnance podpory výzkumu (knihovníci, IT pracovníci, aj.). V České Republice je pozice data stewardů stále poměrně nové téma, i když s rychlým rozvojem. Absolvování tohoto kurzu pomůže zlepšit služby zaměřené na podporu správy výzkumných dat, které NTK poskytuje české výzkumné a akademické obci, případně umožní jejich záběr rozšířit.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Cestovní zpráva - Research Data Alliance 20th Plenary Meeting & přidružené akce
  (Národní technická knihovna, 2023-07-20) Heringová, Hana; Černohlávková, Petra
  20. plenární zasedání Research Data Alliance (RDA P20) se konalo od 21. do 23. března 2023 ve švédském Göteborgu. Na konferenci se sešli výzkumní pracovníci, datoví vědci, tvůrci politik a správci dat z oborů z celého světa, aby se podělili o nové nápady a osvědčené postupy při využívání dat. Hlavní program P20 zahrnoval i přidružené akce naplánované na 20. a 24. března, zástupkyně NTK se zúčastnily mj. setkání pro lídry konsorcií DataCite (20. března) a ORCID (24. března). z nabídky přednášek se zaměřovaly zejména na témata spojená s perzistentními identifikátory a podařilo se jim získat cenné kontakty a informace, které pomohou zejména k naplňování cílů Národního centra pro perzistentní identifikátory.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Cestovní zpráva - EOSC Association 6th General Assembly
  (Národní technická knihovna, 2023-08-01) Hnátková, Eva
  Cestovní zpráva z akce EOSC Association 6th General Assembly.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Cestovní zpráva - Seminář k digitalizaci pro krajské knihovny
  (2016) Řihák, Jakub; Kolátor, Jan
  V průběhu semináře byly akcentovány témata strategie digitalizace větších knihoven s ohledem na výběr podkladů a technologií, dále způsoby a nástroje k uchovávání, popisu a zpřístupnění digitalizovaného fondu. NTK v současnosti řeší stejné problémy jako krajské knihovny a národní knihovna, jako přínosné se tedy jeví spolupráce mezi institucemi. Podnětné byly informace o aplikacích pro Kramerius, které NTK plánuje otestovat a možnost využít institucionálního Krameria i pro jiné knihovny na základě omezení přístupu. Přínosné bylo také navázání kontaktů s oddělením NKP věnujícímu se tvorbě standardů pro metadatový popis.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Cestovní zpráva - ILIDE2016
  (2016) Svoboda, Martin; Pokorný, Jan; Žižková, Štěpánka
  Konference ILIDE2016 poskytla svým účastníkům širokou možnost konfrontace s trendy a posledními informacemi k tématu digitalizace, dlouhodobého uložení a efektivního zpřístupnění digitálního obsahu. Program byl zahájen předkonferenčním workshopem. Součástí akce byla prezentace firem. Na konferenci byl i dostatečný časový prostor pro osobní setkání s jednotlivými účastníky, přednášejícími a zástupci vystavujících firem.
 • PublikaceOmezený přístup
  Cestovní zpráva - Invenio User Group Workshop 2015
  (2015) Slouková, Jana
  Náplní služební cesty byla účast na setkání vývojářů a správců systému Invenio (Invenio User Group Workshop), které se konalo v říjnu 2015 v CERNu. Hlavním cílem tohoto setkání bylo seznámení účastníků s novými verzemi Invenio 2 a 3, které se poměrně zásadně liší od současné verze 1. Workshop byl zaměřen prakticky, značná část byla věnována ukázkám práce s novým systémem a diskusím účastníků s hlavním vývojovým týmem.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Cestovní zpráva - 17th International Conference on Grey Literature
  (2015) Pejšová, Petra; Vyčítalová, Hana
 • PublikaceOmezený přístup
  Cestovní zpráva - Odborný seminář Informačního systému EviNor
  (2015) Janík, Marek
  Dne 12. 11. 2015 se v prostorách společnosti Normservis s.r.o v Hamrech nad Sázavou konal Odborný seminář informačního systému EviNor. Účastníkům byly mimo vyhledávání v databázi představeny i další funkce tohoto systému. Dále byly zmíněna tvorba nové aplikace, ale i další systémy, které tato společnost vyvíjí, které jsou určeny pro evidenci zákonů, literatury a materiálů. Rovněž byly podrobně nastíněny i další procesy ve společnosti, které souvisejí s celým procesem technické normalizace. Získané informace a kontakty v budoucnu využijeme při poskytování osobních konzultací na téma technických norem a standardů a při akviziční činnosti NTK.