Cestovní zprávy

Procházet

Nedávné příspěvky

Nyní se zobrazuje 1 - 20 z 245
 • PublikacePouze metadata
  Cestovní zpráva - Data Spaces Symposium
  (Národní technická knihovna, 2024) Černohlávková, Petra
  Cestovní zpráva z Data Spaces Symposium.
 • PublikaceOmezený přístup
  Cestovní zpráva - Frankfurt Book Fair 2023
  (Národní technická knihovna, 2024-01-12) Jirát, Jiří
  Na veletrhu proběhla jednání týkající se Licenčních smluv s vydavateli.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Cestovní zpráva - DocTalent4EU Consortium Meeting 2023
  (Národní technická knihovna, 2024) Hnátková, Eva
  Cílem EU projektu DocTalent4EU (Transforming Europe Through Doctoral Talent and Skills Recognition) je zlepšení uplatnitelnost absolventů doktorského studia. Eva Hnátková je členkou externího poradního panelu, jehož úkolem je poskytovat podrobnou zpětnou vazbu k tomu, jak zlepšit projektové aktivity a výstupy. Přínosem účasti na setkání je rozšíření znalostí v oblasti podpory pro začínající vědce a bližší seznámení s výstupy projektu, které je možné využít a mít je dostupné v NTK pro vědeckou komunitu a VŠ.
 • PublikaceOmezený přístup
  Cestovní zpráva - Focus on Open Science a setkání konsorcií střední a východní Evropy 2023
  (Národní technická knihovna, 2024) Jirát, Jiří; Fedonina, Iryna; Rabatinová, Alžběta; Chudá, Iveta
  Konference Focus on Open Science spojená se setkáním zástupců konsorcií střední a východní Evropy.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Cestovní zpráva - International Data Week 2023: A Festival of Data
  (Národní technická knihovna, 2023-12-20) Černohlávková, Petra; Heringová, Hana; Vyčítalová, Hana
  Účelem cesty byla účast na konferenci International Data Week 2023. Konference zahrnovala RDA 21st Plenary, setkání a prezentace výstupů pracovních a zájmových skupin RDA a přednášky vědecké konference SciDataCon. Účelem cesty bylo zjistit nové trendy v oblasti výzkumných dat, zúčastnit se zejména přednášek s vazbou na perzistentní identifikátory, práci s metadaty, interoperabilitu a evidenci repozitářů a navázat osobní kontakty s odborníky z dalších institucí. Na konferenci byl prezentován poster „National PID Support in the Czech Republic: Where we are headed“ Petrou Černohlávkovou a Hana Heringovou a proběhla osobní účast Hana Vyčítalové na schůzce pracovní skupiny RDA Data Repository Attributes
 • PublikaceOmezený přístup
  Cestovní zpráva - SCOAP3 Governing Council (GC) Meeting
  (Národní technická knihovna, 2023) Jirát, Jiří; Svoboda, Martin; Dibuszová, Eva
  Hlavním cílem byl souhrn aktuálního stavu a plán pro další období (reportoval CERN) a hlasování zástupců týkající se navrhovaných dalších kroků.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Cestovní zpráva - Slovak Open Science Forum 2023
  (Národní technická knihovna, 2023-12-20) Jirát, Jiří; Hnátková, Eva
  Přínosem účasti na akci bylo posílení česko-slovenské spolupráce (viz memorandum NTK-CVTI) a zároveň neformální sdílení informací z průběhu hodnocení vědy v SR. V daném okamžiku je sdílení zkušeností (zejména Open Access) spíše převážně směrem od ČR k SR. Účastí na této akci přináší NTK výměnu zkušeností při implementaci Open Science, navázání kontaktů s partnerskými organizacemi a posílení mezinárodní spolupráce.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Cestovní zpráva - Certifikovaný kurz Data Steward
  (Národní technická knihovna, 2023-12-07) Podloucká, Karolina
  Účelem cesty byla účast na Data Steward kurzu, pořádaném Vídeňskou univerzitou. Již druhým rokem organizuje postgraduální centrum Vídeňské univerzity placený certifikovaný kurz zaměřený na problematiku data stewardů (správců dat) a souvisejících témat. Jeho cílem je připravit stávající a nové zaměstnance na roli datových stewardů. Kurz je určen zejména pro vědecké pracovníky, doktorandy a zaměstnance podpory výzkumu (knihovníci, IT pracovníci, aj.). V České Republice je pozice data stewardů stále poměrně nové téma, i když s rychlým rozvojem. Absolvování tohoto kurzu pomůže zlepšit služby zaměřené na podporu správy výzkumných dat, které NTK poskytuje české výzkumné a akademické obci, případně umožní jejich záběr rozšířit.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Cestovní zpráva - Research Data Alliance 20th Plenary Meeting & přidružené akce
  (Národní technická knihovna, 2023-07-20) Heringová, Hana; Černohlávková, Petra
  20. plenární zasedání Research Data Alliance (RDA P20) se konalo od 21. do 23. března 2023 ve švédském Göteborgu. Na konferenci se sešli výzkumní pracovníci, datoví vědci, tvůrci politik a správci dat z oborů z celého světa, aby se podělili o nové nápady a osvědčené postupy při využívání dat. Hlavní program P20 zahrnoval i přidružené akce naplánované na 20. a 24. března, zástupkyně NTK se zúčastnily mj. setkání pro lídry konsorcií DataCite (20. března) a ORCID (24. března). z nabídky přednášek se zaměřovaly zejména na témata spojená s perzistentními identifikátory a podařilo se jim získat cenné kontakty a informace, které pomohou zejména k naplňování cílů Národního centra pro perzistentní identifikátory.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Cestovní zpráva - EOSC Association 6th General Assembly
  (Národní technická knihovna, 2023-08-01) Hnátková, Eva
  Cestovní zpráva z akce EOSC Association 6th General Assembly.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Cestovní zpráva - Seminář k digitalizaci pro krajské knihovny
  (2016) Řihák, Jakub; Kolátor, Jan
  V průběhu semináře byly akcentovány témata strategie digitalizace větších knihoven s ohledem na výběr podkladů a technologií, dále způsoby a nástroje k uchovávání, popisu a zpřístupnění digitalizovaného fondu. NTK v současnosti řeší stejné problémy jako krajské knihovny a národní knihovna, jako přínosné se tedy jeví spolupráce mezi institucemi. Podnětné byly informace o aplikacích pro Kramerius, které NTK plánuje otestovat a možnost využít institucionálního Krameria i pro jiné knihovny na základě omezení přístupu. Přínosné bylo také navázání kontaktů s oddělením NKP věnujícímu se tvorbě standardů pro metadatový popis.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Cestovní zpráva - ILIDE2016
  (2016) Svoboda, Martin; Pokorný, Jan; Žižková, Štěpánka
  Konference ILIDE2016 poskytla svým účastníkům širokou možnost konfrontace s trendy a posledními informacemi k tématu digitalizace, dlouhodobého uložení a efektivního zpřístupnění digitálního obsahu. Program byl zahájen předkonferenčním workshopem. Součástí akce byla prezentace firem. Na konferenci byl i dostatečný časový prostor pro osobní setkání s jednotlivými účastníky, přednášejícími a zástupci vystavujících firem.
 • PublikaceOmezený přístup
  Cestovní zpráva - Invenio User Group Workshop 2015
  (2015) Slouková, Jana
  Náplní služební cesty byla účast na setkání vývojářů a správců systému Invenio (Invenio User Group Workshop), které se konalo v říjnu 2015 v CERNu. Hlavním cílem tohoto setkání bylo seznámení účastníků s novými verzemi Invenio 2 a 3, které se poměrně zásadně liší od současné verze 1. Workshop byl zaměřen prakticky, značná část byla věnována ukázkám práce s novým systémem a diskusím účastníků s hlavním vývojovým týmem.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Cestovní zpráva - 17th International Conference on Grey Literature
  (2015) Pejšová, Petra; Vyčítalová, Hana
 • PublikaceOmezený přístup
  Cestovní zpráva - Odborný seminář Informačního systému EviNor
  (2015) Janík, Marek
  Dne 12. 11. 2015 se v prostorách společnosti Normservis s.r.o v Hamrech nad Sázavou konal Odborný seminář informačního systému EviNor. Účastníkům byly mimo vyhledávání v databázi představeny i další funkce tohoto systému. Dále byly zmíněna tvorba nové aplikace, ale i další systémy, které tato společnost vyvíjí, které jsou určeny pro evidenci zákonů, literatury a materiálů. Rovněž byly podrobně nastíněny i další procesy ve společnosti, které souvisejí s celým procesem technické normalizace. Získané informace a kontakty v budoucnu využijeme při poskytování osobních konzultací na téma technických norem a standardů a při akviziční činnosti NTK.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Cestovní zpráva - Digital Library 2015
  (2015) Pejšová, Petra; Žižková, Štěpánka
  Konference Digital Library poskytla svým účastníkům širokou možnost konfrontace s trendy a posledními informacemi k tématu zajištění EIZ pro VaVaI, Open Acces, šedé literatuře, digitálních knihoven, digitalizace, dlouhodobého uložení a efektivního zpřístupnění digitálního obsahu. Program byl zahájen dvěma předkonferenčními bloky, jednak diskusním večerem k tématu vědecká big data a jednak diskusí k novému projektu NISPEZ IV. Součástí akce byla prezentace firem. Na konferenci byl i dostatečný časový prostor pro osobní setkání s jednotlivými účastníky, přednášejícími a zástupci vystavujících firem.
 • PublikaceOtevřený přístup
 • PublikaceOmezený přístup
  Cestovní zpráva - Frankfurtský knižní veletrh 2015
  (2015) Marhoulová, Jitka; Motejlková, Anna
  Díky návštěvě Frankfurtského knižního veletrhu získaly účastnice velmi dobrý přehled o světovém knižním trhu a současných trendech v knižním průmyslu. Dále bylo na základě prohlídky stánků jednotlivých vydavatelů potvrzeno, že NTK v současné době spolupracuje s převážnou většinou předních světových vydavatelů odborné literatury v oblasti techniky a přírodních věd. V průběhu veletrhu byly též projednány možnosti dalšího nákupu tištěných i elektronických informačních zdrojů pro rok 2016.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Cestovní zpráva - Frankfurtský knižní veletrh 2015
  (2015) Žižková, Štěpánka
  V rámci návštěvy mezinárodního knižního veletrhu ve Frankfurtu nad Mohanem ve dnech 14. – 16. 10. 2015 proběhla úspěšná jednání s představiteli nakladatelství John Wiley & Sons, Elsevier Science, Springer Verlag a SAE international a bylo získáno velké množství zajímavých poznatků na doprovodných přednáškách.
 • PublikaceOmezený přístup
  Cestovní zpráva - IGeLU 2015: 10. výroční konference
  (2015) Kratochvílová, Zuzana; Koch, Ondřej
  Konference Igelu 2015 se konala ve dnech 1. – 4. září 2015 v Budapešti v Maďarsku. Konference je zaměřena na produkty společnosti Ex Libris, představení strategie jejich dalšího vývoje a výměnu uživatelských zkušeností. Zřetelný byl záměr společnosti Ex Libris podporovat SaaS řešení a především systémy Alma a Primo. Vyjasnily se otázky týkající se systémů používaných v Národní technické knihovně – Aleph bude i nadále podporovaný do verze 24 a systém SFX zůstane samostatným produktem.