Osoba:
Chodounská, Alena

Načítá se...
Profilový obrázek
Emailová adresa
Datum narození
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Název pracovní pozice
Příjmení
Chodounská
Křestní jméno
Alena
Jméno

Výsledky vyhledávání

Nyní se zobrazuje 1 - 10 z 44
 • PublikaceOtevřený přístup
  Vyhodnocení průzkumu Národní technické knihovny "NTK pro příští desetiletí"
  (Národní technická knihovna, 2022) Firsová, Naděžda; Millerová, Kristina; Martinová, Olga; Chodounská, Alena; Šátková, Barbora; Firsová, Naděžda; Millerová, Kristina; Martinová, Olga; Chodounská, Alena; Šátková, Barbora; Firsová, Naděžda; Millerová, Kristina; Martinová, Olga; Chodounská, Alena; Šátková, Barbora
  Národní technická knihovna (NTK) je součástí kampusu vysokých škol v pražských Dejvicích, kde sídlí od r. 2009. NTK plní funkci veřejné i akademické knihovny. Tato zpráva shrnuje výsledky dotazníkového šetření „NTK pro příští desetiletí“, které proběhlo v červnu a červenci 2020. Hlavním cílem šetření bylo zjištění potřeb, návyků a preferencí uživatelů NTK pro potřeby plánované modernizace prostorů knihovny a také pro další zkvalitňování služeb. V rámci dotazníkového šetření byly zkoumány jednak zkušenosti uživatelů se stávajícími prostory, vybavením, informačními zdroji a službami NTK, ale také studijní a pracovní návyky studentů a vyučujících. Respondenti byli osloveni v rámci tzv. účelového výběru tak, aby výzkumný vzorek obsahoval jak uživatele NTK, tak i studenty a vyučující z řad partnerských univerzit, kteří služeb NTK nevyužívají. Do šetření se zapojilo 2027 respondentů, přičemž celý dotazník vyplnilo 1030 respondentů. Při vyhodnocení bylo využito popisných statistických metod a testování závislosti. Důležitým faktorem, který ovlivnil jak sběr, tak výsledky tohoto šetření bylo, že probíhalo v období pandemie COVID-19, což mělo, jak naznačily výsledky, výrazný vliv na možnosti využívání knihoven i informační chování respondentů. Výsledky šetření ukazují, že respondenti jsou celkově s NTK, jejími prostory, zařízeními, informačními zdroji a službami spokojeni. Kladně byl hodnocen moderní prostor, samoobslužný provoz, atmosféra uvnitř NTK, přístup ke zdrojům a dlouhá otevírací doba. Naopak respondenti nebyli spokojeni zejména s počtem studijních míst (včetně těch pro individuální studium), dostupností elektrických zásuvek a hlukem. Zpráva poskytuje faktografický materiál o uživatelích NTK a o jejich studijním a pracovním chování, ale může být využita také pro zlepšování služeb a prostorů akademických a veřejných knihoven obecně. Výstupy z šetření byly průběžně sdíleny s architekty, kteří připravují návrh přestavby veřejných prostor knihovny, a posloužily pro úpravy architektonického návrhu. Na základě dat byla vedení NTK předána doporučení pro zlepšení provozu a služeb NTK, přičemž některá z nich už byla realizována.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Podpora výuky chemie v Národní technické knihovně
  (Česká společnost chemická, 2021) Razím, Tomáš; Chodounská, Alena; Razím, Tomáš; Chodounská, Alena; Razím, Tomáš; Chodounská, Alena
  V Národní technické knihovně (NTK) poskytujeme pedagogům přístup k odborným zdrojům z oblasti chemie a dalších technických a přírodních věd a pomáháme jim se v nich zorientovat. Vytváříme komentované oborové přehledy volně dostupných informačních zdrojů i vlastní metodické materiály využitelné především při projektové a badatelsky orientované výuce, např. při vedení studentských prací. Učitelům i studentům také poskytujeme individuální konzultace a kurzy pro rozvoj kompetencí k práci s informacemi. Ve spolupráci s učiteli usilujeme o zlepšení výsledků vzdělávání na českých školách a zlepšení kvalifikace absolventů chemických a technických oborů v celosvětovém měřítku.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Web of Science & Scopus: Use Citation Databases to Foster Your Research
  (2020-01-16) Szarzec, Jakub; Chodounská, Alena; Martinová, Olga
  Prezentace přednášky z kurzu Scientific Writing and Publication zaměřená na bibliografické databáze Scopus a Web of Science.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Práce s informacemi, zdroji a odbornými texty
  (2022) Chodounská, Alena; Razím, Tomáš
  Webinář pro učitele chemie 2. stupně ZŠ a SŠ byl zaměřený na problematiku vyhledávání, zpracovávání a prezentování odborných informací v oblasti chemie a přírodních věd. Informační specialisté Národní technické knihovny (NTK) představili volně dostupné elektronické informační zdroje vhodné pro studenty i učitele, techniky pokročilého vyhledávání a nástroje pro stahování a správu citaci. Dalším tématem bylo budování kompetencí, které souvisejí s používáním informací (např. jejich kritické hodnocení a psaní odborných textů), a které jsou přenositelné i do dalších oblastí vzdělávání a života. V závěru pracovníci NTK shrnuli zkušenosti učitelů z několika partnerských středních škol, kteří odpovídají za rozvoj těchto dovedností u svých studentů.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Academic writing in the broader context of early career researcher development
  (2021) Chodounská, Alena; Skenderija, Sasha; Krueger, Stephanie
  Many of us working in the area of academic writing in Central European universities at the early career researcher level find ourselves struggling with the boundary of the term “academic writing.” Like a Russian Matryoshka doll, one finds that skill development often requires introducing students to concepts extending far beyond writing, exposing educational gaps that can be filled by disciplinary mentors who may or may not have time to work with mentees on developing the required competencies. This presentation describes an online tool, STEMskiller, developed by NTK to assist mentors in filling in such gaps, describing how its developers confronted the “boundary problem” as a supplement to introductory writing classes. The presentation provides case studies for STEMskiller’s use by academic writing instructors with stories from our initial experiences with mentors and other users. We discuss plans for the tool’s future development, including our desire to serve the global academic community by means of collaborative peer review and resource curation as well as our goal of working together at the cross-institutional, cross-national level in order to improve overall levels of education, particularly for mentors and students at institutions who, for whatever reason, cannot easily create new academic service units flexible enough to meet international disciplinary requirements.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Inspirovat a demystifikovat: Kdo (ne)jsou uživatelé NTK a co (ne)hledají
  (Národní technická knihovna, 2018-10-10) Chodounská, Alena
 • PublikaceOtevřený přístup
  Cestovní zpráva - XIX. zasadnutie Národnej komisie pre služby SR
  (2017-06) Procházková, Petra; Chodounská, Alena
  Setkání umožnilo diskuzi o zkušenostech s nákupem a zpřístupňováním elektronických informačních zdrojů v České republice a na Slovensku. V rámci akce byl prezentován příspěvek Odborné akademické služby NTK (pohled do zákulisí). Zároveň byl kolegům ze Slovenské republiky představen projet czech eLIB a jeho cíle.
 • PublikaceOmezený přístup
  Knihovna Kalifornské univerzity v Berkeley
  (2017-11) Chodounská, Alena; Strych, Filip
  Prezentace představuje poznatky autorů ze zahraniční stáže v UC Berkeley Library, kterou navštívili v září 2017.