Osoba:
Řihák, Jakub

Načítá se...
Profilový obrázek
Emailová adresa
Datum narození
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Název pracovní pozice
Příjmení
Řihák
Křestní jméno
Jakub
Jméno

Výsledky vyhledávání

Nyní se zobrazuje 1 - 8 z 8
 • PublikaceOmezený přístup
  Cestovní zpráva - 7. konference SEEDI 2012 (The South-Eastern European Digitisation Initiative)
  (2012-05) Kamrádková, Kateřina; Řihák, Jakub
  Účelem zahraniční cesty do Lublaně ve Slovinsku ve dnech 16. – 20. 5. 2012 byla účast na konferenci SEEDI 2012. Konference se konala v prostorách Centra Evropa v Lublani. Cesty se účastnili: Kateřina Kamrádková za EOD a Jakub Řihák za Digitální NTK. Byl přednesen příspěvek o novém digitalizačním workflow NTK, v kterém byl prezentován i projekt eBooks on Demand, do kterého je NTK zapojena. NTK byla prezentována v komunitě knihovníků zejména z jihovýchodní Evropy.
 • PublikaceOtevřený přístup
  New digitization workflow of the National Technical Library in theory and practice
  (2012) Řihák, Jakub; Kamrádková, Kateřina
  This paper describes recent activities in the area of digitization processes at the National Technical Library, Prague (Czech Republic), in particular a new schema of digitization workflow, its outputs and its impact on services provided to the National Technical Library´s users. Furthermore, it presents System Kramerius and cooperation oportunities in eBooks on Demand project for the Czech libraries.
 • PublikaceOmezený přístup
  Cestovní zpráva - eBooks on Demand - EC project meeting
  (2012-09) Kamrádková, Kateřina; Řihák, Jakub
  Účelem zahraniční cesty do Berlína v Německu ve dnech 20. – 21. 9. 2012 byla účast na projektovém meetingu eBooks on Demand. Setkání se konalo v Knihovně Humboldtovy univerzity a účastnili se jej Kateřina Kamrádková a Jakub Řihák. Klíčovým tématem setkání bylo prodloužení projektu EOD o jeden rok a řešení administrativních záležitosti s tím souvisejících. Dále byl rozebrán současný stav projektu, plánované úkoly a představeny jiné projekty zahraničních knihoven související s historickým fondem a digitalizací.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Digitální repozitář(e) UK - Kde jsme a kam směřujeme?
  (2017) Řihák, Jakub
  Tento příspěvek popisuje nedávné aktivity Ústřední knihovny Univerzity Karlovy týkající se spuštění nového Digitálního repozitáře UK. Univerzita Karlova v rámci tohoto repozitáře zpřístupňuje digitalizovaný i digital-born obsah svým uživatelům (studentům, vyučujícím i další zaměstnancům univerzity), aktuálně zejména kvalifikační a habilitační práce. Cílem tohoto příspěvku je seznámit odbornou veřejnost s procesem tvorby Digitálního repozitáře UK jako služby a také s procesem zpřístupňování kvalifikačních a habilitačních prací. V neposlední řadě je cílem tohoto příspěvku zodpovědět dvě základní otázky: „Kde jsme teď?” a „Kde chceme být?“.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Cestovní zpráva - Seminář k digitalizaci pro krajské knihovny
  (2016) Řihák, Jakub; Kolátor, Jan
  V průběhu semináře byly akcentovány témata strategie digitalizace větších knihoven s ohledem na výběr podkladů a technologií, dále způsoby a nástroje k uchovávání, popisu a zpřístupnění digitalizovaného fondu. NTK v současnosti řeší stejné problémy jako krajské knihovny a národní knihovna, jako přínosné se tedy jeví spolupráce mezi institucemi. Podnětné byly informace o aplikacích pro Kramerius, které NTK plánuje otestovat a možnost využít institucionálního Krameria i pro jiné knihovny na základě omezení přístupu. Přínosné bylo také navázání kontaktů s oddělením NKP věnujícímu se tvorbě standardů pro metadatový popis.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Cestovní zpráva - Europeana Cloud Kick-off meeting 2013
  (2013-03) Pejšová, Petra; Řihák, Jakub
  Účelem zahraniční cesty (2. 3. – 5. 3. 2013) byla povinná účast zástupců NTK PhDr. Petry Pejšové a Bc. Jakuba Řiháka na úvodní schůzce k projektu Europeana Cloud: Unlocking Europe’s Research via The Cloud pod zkratkou eCloud, která se konala The National Library of the Netherlands, Den Haag, Nizozemí. Na schůzce byla probrána obecná témata spojená s administrací projektu a představeny jednotlivé pracovní balíčky. Řešitelé měli možnost vyjasnit si své role v rámci jednotlivých pracovních balíčků. Celkem se schůzky zúčastnilo 73 zástupců z 35 řešitelských organizací.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Digitalizace HF a jeho prezentace
  (2015) Vašková, Jana; Řihák, Jakub
 • PublikaceOmezený přístup
  Cestovní zpráva - Studijní pobyt v Bavorské státní knihovně
  (2011-11) Řihák, Jakub; Vyčítalová, Hana
  Studijní pobyt v Bavorské státní knihovně a dvou dalších institucí byl umožněn díky finanční podpoře z programu Bavorského Státního kancléřství (Bayerisches Hospitationsprogramm für Fachkräfte aus europäischen Museen, Archiven und Bibliotheken). Kromě dvou účastníků z Národní technické knihovny se zúčastnila ještě pracovnice ze Strahovské knihovny pí. Hedvika Kuchařová. Koordinátorem této akce a zároveň naším průvodcem byl Dr. Gabriel Silagi. Studijní pobyt zahrnoval 3 dny pobytu v Bavorské státní knihovně, 1 den v knihovně Technické univerzity v Mnichově a 1 den v Knihovně Německého muzea. V každé knihovně byla zajištěna prohlídka celé knihovny a dále detailní prohlídka vybraných oddělení a setkání s vybranými zástupci knihoven. Hlavním cílem pobytu bylo především získat přehled a nové informace o digitalizačních projektech a digitalizačním workflow 3 vybraných mnichovských institucí, ale i dalších cenných informací a zkušeností z jiných oddělení a projektů knihoven. Dále bylo cílem setkání s německými kolegy z knihoven, získání nových kontaktů, popřípadě zjištění možnosti navázání spolupráce NTK a mnichovských knihoven.