Osoba:
Kožuchová, Kristýna

Načítá se...
Profilový obrázek
Emailová adresa
Datum narození
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Název pracovní pozice
Příjmení
Kožuchová
Křestní jméno
Kristýna
Jméno

Výsledky vyhledávání

Nyní se zobrazuje 1 - 10 z 11
 • PublikaceOtevřený přístup
  Polytematický strukturovaný heslář (PSH) a Předmětová hesla Kongresové knihovny (LCSH) v kontextu vybraných trendů ve vývoji systémů organizace znalostí
  (Univerzita Karlova v Praze, Filozofická fakulta, 2011) Kožuchová, Kristýna; Havlíčková, Klára; Drobíková, Barbora
  Diplomová práce analyzuje Polytematický strukturovaný heslář (PSH) a Předmětová hesla Kongresové knihovny (LCSH) v kontextu vybraných trendů ve vývoji systémů organizace znalostí. Za tímto účelem jsou nejprve představeny systémy organizace znalostí (KOS), jejich taxonomie a návrh způsobu jejich hodnocení. Dále je charakterizován World Wide Web v kontextu organizace znalostí se zaměřením na webovou éru KOS. Třetí kapitola se věnuje vybraným trendům ve vývoji KOS, konkrétně se věnuje interoperabilitě KOS a aplikaci webových technologií. Ve čtvrté kapitole jsou na základě navrženého způsobu hodnocení KOS popsány dva tradiční zástupci KOS, tedy PSH a LCSH. Poslední kapitola se zaměřuje na analýzu vybraných trendů ve vývoji KOS v kontextu PSH a LCSH. Analýza představuje detailnější pohled na převod PSH a LCSH do datového modelu SKOS, který je společný oběma systémům, stejně jako uvádí příklady interoperability těchto systémů.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Polytematický strukturovaný heslář jako nástroj spolupráce
  (2011) Kožuchová, Kristýna
  Prezentace popisuje tři okruhy, ve kterých PSH vystupuje jako nástroj spolupráce. V prvním případě se jedná o spolupráci referátu PSH s Wikipedií založenou na vzájemném linkování PSH a článků a kategorií ve Wikipedii. Druhou oblastí je spolupráce referátu PSH s Univerzitou Pardubice, kde se PSH používá k indexaci odborných profilů vědecko-výzkumných pracovníků univerzity. Třetí část prezentace se zaměřuje na popis rozhraní pro automatickou indexaci dokumentů s hesly PSH.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Co se skrývá za vyhledáváním aneb Searching Session NTK 2010
  (2010) Kožuchová, Kristýna
  5. října 2010 proběhl v Národní technické knihovně (NTK) seminář "Co se skrývá za vyhledáváním aneb Searching Session NTK 2010", který byl realizován v rámci projektu Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2010 s podporou programu Ministerstva kultury Veřejné informační služby knihoven, konkrétně podprogramu Mimoškolní vzdělávání knihovníků. Seminář byl určen zejména pracovníkům knihoven, informačním specialistům, ale i odborníkům z dalších oblastí. Byl rozdělen do dvou částí – dopoledního a odpoledního bloku. Celkem se v rámci bloku uskutečnilo osm přednášek.
 • PublikaceOmezený přístup
  Referát PSH: Polytematický strukturovaný heslář (PSH)
  (2010-11-15) Kožuchová, Kristýna; Škuta, Ctibor
  Prezentace stručně představuje některé z novinek z oblasti PSH.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Polytematický strukturovaný heslář
  (2010) Kožuchová, Kristýna; Škuta, Ctibor
 • PublikaceOtevřený přístup
  Polytematický strukturovaný heslář a jeho potenciál v oblasti třídění a zpřístupňování webových dokumentů
  (2010) Kožuchová, Kristýna; Škuta, Ctibor
  PSH je jedním ze zástupců systémů organizace znalostí a je proto určen k předmětové indexaci dokumentů tak, aby mohly být později efektivněji vyhledány. Zatímco v minulosti byla předmětová indexace dokumentů doménou profesionálů – knihovníků, nyní se tento druh intelektuální činnosti přesouvá také do rukou běžných uživatelů. V roce 2009 došlo v oblasti PSH k několika významným změnám. Heslář je nyní zveřejněn v sémantickém formátu Simple Knowledge Organisation System (SKOS) v souladu s principy linked data pod licencí Creative Commons. SKOS slouží k reprezentaci systémů organizace znalostí a je postaven na W3C standardech RDF (Resource Description Framework) a RDFS (RDF - Schema) za účelem zpřístupnění strukturovaných slovníků pro sémantický web. Vzhledem k používání globálně unikátních URI (Uniform Resource Identifier) jako identifikátorů je možné na hesla PSH jednoduše odkazovat a vytvářet vazby s dalšími informačními zdroji. V případě PSH to znamená, že u některých hesel lze nalézt odkazy na předmětová hesla Kongresové knihovny (Library of Congress Subject Headings) a DBPedii. Jednou z novinek zpřístupněných na stránkách Národní technické knihovny v sekci PSH je funkce pro vytváření úryvků metadat s hesly PSH ve formátech Dublin Core a Common Tag. Prostřednictvím zápisu RDF v atributech (RDFa) je možné jejich zakomponování přímo do těla dokumentů ve formátu (X)HTML bez vlivu na výsledné zobrazení. V současnosti PSH neslouží pouze jako prostředek pro věcnou selekci bibliografických záznamů, ale jeho potenciál je rozvíjen také v oblasti třídění a zpřístupňování webových dokumentů.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Polythematic Structured Subject Heading System & Creative Commons
  (2009) Kamrádková, Kateřina; Kožuchová, Kristýna; Mynarz, Jindřich
 • PublikaceOtevřený přístup
  Co se skrývá za vyhledáváním aneb Searching Session NTK 2011
  (2011) Kožuchová, Kristýna
  Článek shrnuje obsah 2. ročníku semináře "Co se skrývá za vyhledáváním aneb Searching Session NTK 2011", který byl realizován v rámci projektu Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2011 s podporou programu Ministerstva kultury Veřejné informační služby knihoven, konkrétně podprogramu Mimoškolní vzdělávání knihovníků. Seminář byl určen zejména pracovníkům knihoven, informačním specialistům, ale i odborníkům z dalších oblastí.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Wikipedie a Polytematický strukturovaný heslář: Mají něco společného?
  (2011) Kožuchová, Kristýna
  Prezentace nejprve představuje PSH, jeho vlastnosti, účel a způsoby aktualizací. Poté se zaměřuje na vybrané společné vlastnosti PSH a Wikipedie.