Publikace:
Polytematický strukturovaný heslář

Datum
2010
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
PSH, předmětový heslář, kontrolovaný slovník, klasifikace, SKOS, metadata, PSH, Subject Headings System, controlled vocabulary, classification, SKOS, metadata
Citace