Osoba:
Firsová, Naděžda

Načítá se...
Profilový obrázek
Emailová adresa
Datum narození
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Název pracovní pozice
Příjmení
Firsová
Křestní jméno
Naděžda
ORCID iD
0000-0003-1288-2103
Jméno

Výsledky vyhledávání

Nyní se zobrazuje 1 - 1 z 1
  • PublikaceOtevřený přístup
    Vyhodnocení průzkumu Národní technické knihovny "NTK pro příští desetiletí"
    (Národní technická knihovna, 2022) Firsová, Naděžda; Millerová, Kristina; Martinová, Olga; Chodounská, Alena; Šátková, Barbora
    Národní technická knihovna (NTK) je součástí kampusu vysokých škol v pražských Dejvicích, kde sídlí od r. 2009. NTK plní funkci veřejné i akademické knihovny. Tato zpráva shrnuje výsledky dotazníkového šetření „NTK pro příští desetiletí“, které proběhlo v červnu a červenci 2020. Hlavním cílem šetření bylo zjištění potřeb, návyků a preferencí uživatelů NTK pro potřeby plánované modernizace prostorů knihovny a také pro další zkvalitňování služeb. V rámci dotazníkového šetření byly zkoumány jednak zkušenosti uživatelů se stávajícími prostory, vybavením, informačními zdroji a službami NTK, ale také studijní a pracovní návyky studentů a vyučujících. Respondenti byli osloveni v rámci tzv. účelového výběru tak, aby výzkumný vzorek obsahoval jak uživatele NTK, tak i studenty a vyučující z řad partnerských univerzit, kteří služeb NTK nevyužívají. Do šetření se zapojilo 2027 respondentů, přičemž celý dotazník vyplnilo 1030 respondentů. Při vyhodnocení bylo využito popisných statistických metod a testování závislosti. Důležitým faktorem, který ovlivnil jak sběr, tak výsledky tohoto šetření bylo, že probíhalo v období pandemie COVID-19, což mělo, jak naznačily výsledky, výrazný vliv na možnosti využívání knihoven i informační chování respondentů. Výsledky šetření ukazují, že respondenti jsou celkově s NTK, jejími prostory, zařízeními, informačními zdroji a službami spokojeni. Kladně byl hodnocen moderní prostor, samoobslužný provoz, atmosféra uvnitř NTK, přístup ke zdrojům a dlouhá otevírací doba. Naopak respondenti nebyli spokojeni zejména s počtem studijních míst (včetně těch pro individuální studium), dostupností elektrických zásuvek a hlukem. Zpráva poskytuje faktografický materiál o uživatelích NTK a o jejich studijním a pracovním chování, ale může být využita také pro zlepšování služeb a prostorů akademických a veřejných knihoven obecně. Výstupy z šetření byly průběžně sdíleny s architekty, kteří připravují návrh přestavby veřejných prostor knihovny, a posloužily pro úpravy architektonického návrhu. Na základě dat byla vedení NTK předána doporučení pro zlepšení provozu a služeb NTK, přičemž některá z nich už byla realizována.