Osoba:
Vyčítalová, Hana

Načítá se...
Profilový obrázek
Emailová adresa
Datum narození
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Název pracovní pozice
Příjmení
Vyčítalová
Křestní jméno
Hana
Jméno

Výsledky vyhledávání

Nyní se zobrazuje 1 - 10 z 15
 • PublikaceOtevřený přístup
  Koncepce institucionálního repozitáře NTK a jeho vývoj
  (2019) Černohlávková, Petra; Vyčítalová, Hana
 • PublikaceOtevřený přístup
  Cestovní zpráva - Nové kompetencie akademickej knižnice: otvorená veda, otvorené repozitáre
  (2019) Černohlávková, Petra; Vyčítalová, Hana
  Konferenci uspořádala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích v rámci akce Týždeň vedy a techniky na Slovensku, hlavními tématy byly repozitáře a otevřený přístup. Účastnice zde na žádost organizátorů představily repozitáře NTK, zejména institucionální repozitář.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Cestovní zpráva - International Data Week 2023: A Festival of Data
  (Národní technická knihovna, 2023-12-20) Černohlávková, Petra; Heringová, Hana; Vyčítalová, Hana
  Účelem cesty byla účast na konferenci International Data Week 2023. Konference zahrnovala RDA 21st Plenary, setkání a prezentace výstupů pracovních a zájmových skupin RDA a přednášky vědecké konference SciDataCon. Účelem cesty bylo zjistit nové trendy v oblasti výzkumných dat, zúčastnit se zejména přednášek s vazbou na perzistentní identifikátory, práci s metadaty, interoperabilitu a evidenci repozitářů a navázat osobní kontakty s odborníky z dalších institucí. Na konferenci byl prezentován poster „National PID Support in the Czech Republic: Where we are headed“ Petrou Černohlávkovou a Hana Heringovou a proběhla osobní účast Hana Vyčítalové na schůzce pracovní skupiny RDA Data Repository Attributes
 • PublikaceOtevřený přístup
  Analýza mezinárodních metadatových schémat pro popis výzkumných dat
  (Národní technická knihovna, 2023-12-19) Vyčítalová, Hana; Černohlávková, Petra; Klímek, Jakub
  Tato analýza se zabývá univerzálními metadatovými schématy pro popis výzkumných dat užívanými v mezinárodním prostředí a jejím cílem je definovat užší výběr schémat, která budou následně posuzována za účelem stanovení základního metadatového modelu pro popis výzkumných dat, který zároveň poslouží jako výměnný formát mezi repozitáři v nově vznikajícím českém prostředí Národní datové infrastruktury/Národní repozitářové platformy a Národním metadatovým adresářem a dalšími (mezinárodními) agregátory. Základní model by měl stanovit minimální popisné prvky pro datové sady dostatečně obecné, aby byl model použitelný ve všech oborech a zajistil interoperabilitu základních metadat napříč obory. Základní model bude sloužit pro jednotné vyhledávání nad metadaty výzkumných dat v Národním metadatovém adresáři. Na základní model pak budou navazovat nejrůznější oborová rozšíření, která by měla zjistit dostatečně detailní popis výzkumných dat a přispět tak k znovuvyužití dat. Vybrané univerzální metadatové schéma nebo schémata mohou být použita buď v zavedené standardní podobě nebo s drobnými úpravami či doplněnými prvky dle potřeb české komunity VaVaI.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Cestovní zpráva - 19. ročník mezinárodní konference o šedé literatuře
  (2017) Vyčítalová, Hana; Černohlávková, Petra
  Náplní služební cesty byla účast na Mezinárodní konferenci o šedé literatuře (International Conference on Grey Literature, která je největší světovou konferencí ohledně problematiky šedé literatury, a zároveň účast na výroční schůzi členů Greynet, tj. i zástupců NTK. Letošní ročník byl výrazně věnován problematice vědecký dat a data setů, kterými se v brzké době bude zabývat i NTK. Na konferenci byla ve formě posteru prezentována i činnost NTK – provoz Institucionálního digitálního repozitáře a Národního úložiště šedé literatury.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Evaluace 12. ročníku Konference o šedé literatuře a repozitářích: vyhodnocení dotazníků
  (2019) Vyčítalová, Hana; Černohlávková, Petra
  Shrnutí výsledků dotazníků hodnotících 12. ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Cestovní zpráva - SEMIC 2022: Data Spaces in an interoperable Europe
  (2022) Černohlávková, Petra; Vyčítalová, Hana
  Účelem služební cesty byla účast na mezinárodní konferenci SEMIC 2022 (Data Spaces in an interoperable Europe). Akci uspořádala Evropská komise ve spolupráci s Českou republikou, coby současnou přesedající zemí Evropské unie. Cílem účasti na akci byla příležitost získat nové poznatky z oblasti interoperability dat, zejména v prostředí otevřených dat a dat ve státní správě, a navázat nové kontakty mezi odborníky.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Šedá literatura dnes a zítra - od klasických dokumentů k digitálním datům
  (2018) Vyčítalová, Hana; Černohlávková, Petra
  Národní technická knihovna v Praze (NTK) se zabývá už řadu let problematikou šedé literatury. Provozuje digitální repozitář Národní úložiště šedé literatury, kde jsou shromažďovány nepublikované a polopublikované odborné dokumenty v elektronické podobě z řady institucí v ČR. Kromě shromažďování a zpřístupňování šedé literatury se NTK snaží také o šíření informací o těchto speciálních dokumentech a o metodickou podporu producentů šedé literatury. Pracovníci NTK jsou zapojeni i v komunitě zahraničních odborníků a pravidelně se účastní Mezinárodní konference o šedé literatuře (International Conference on Grey Literature). Článek představí aktuální trendy a novinky ohledně šedé literatury obecně ve světě i konkrétně v prostředí České republiky. Druhá část příspěvku bude věnovaná Konferenci o šedé literatuře a repozitářích, kterou NTK každoročně pořádá. Prostřednictvím této akce jsou dále šířeny informace o šedé literatuře a jejím vývoji a je podporována spolupráce producentů šedé literatury s Národním úložištěm šedé literatury.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Evaluace 11. ročníku Konference o šedé literatuře a repozitářích
  (Národní technická knihovna, 2018) Vyčítalová, Hana; Černohlávková, Petra
  Shrnutí evaluace 11. ročníku Konference o šedé literatuře a repozitářích
 • PublikaceOtevřený přístup
  Cestovní zpráva - 20. mezinárodní konference o šedé literatuře: výzkumná data pohánějí a udržují šedou literaturu
  (2018-12) Vyčítalová, Hana; Černohlávková, Petra
  Náplní služební cesty byla účast zaměstnanců NTK na Mezinárodní konferenci o šedé literatuře (International Conference on Grey Literature, GL20) a zároveň účast na výroční schůzi členů organizace Greynet, jejíž je NTK členem. Většina prezentací byla věnována ukládání, archivaci a zpřístupnění výzkumných dat. Na konferenci byla ve formě posteru prezentována i činnost NTK – 10 let výstavby a fungování Národního úložiště šedé literatury (www.nusl.cz). Konference rovněž umožnila schůzku se správci repozitáře GreyGuide a databáze WorldWideScience, kam NTK začne zasílat data z NUŠL.