Publikace:
Úvod do metadat II: metadata v kontextu NRP

UPOZORNĚNÍ: Pokud video nejde přehrát, přihlašte se jednotným přihlášením NTK do repozitáře. Poté klikněte pravým tlačítkem na odkaz na soubor, který chcete přehrát a zvolte "Uložit odkaz jako" a soubor uložte.

Datum
2023
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Národní technická knihovna
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Druhý blok webináře k úvodu do metadat navazuje na první blok (8.6.2023) a skládá se z několika kratších přednášek. V úvodu je shrnuto, co zaznělo v prvním bloku. Druhá část doplňuje informace o užívaných formátech (jazycích) pro metadatová schémata, představeny jsou zejména JSON, JSON-LD a YAML. Významnou částí je úvod do otevřených dat a schématu DCAT. Blok je zakončen představením schématu DataCite, které je nezbytné respektovat kvůli získávání identifikátoru DOI pro výzkumná data. Následují otázky účastníků a diskuse.

Popis
Klíčová slova
metadata, metadatová schémata, otevřená data, propojená data, CSV, XML, metadata, RDF, metadata schema, open data, JSON, linked data, CSV, JSON-LD, XML, RDF, YAML, JSON, JSON-LD, DataCite, YAML, DataCite, Národní repozitářová platforma, National repository platform
Citace