project.page.titleprefix
European Open Science Cloud Czech Republic

Načítá se...
Logo projektu
Přispěvatelé
Poskytovatelé finací
ID
EH22_004/0007682
Autoři
Publikace
PublikaceOtevřený přístup
Data Stewardship Course for Doctoral Candidates
(Národní technická knihovna, 2023-06-15) Schätz, Martin
Příspěvek vznikl jako součást konference National EOSC Tripartite Event and Czech Open Science Day.
PublikaceOtevřený přístup
Úvod do metadat II: metadata v kontextu NRP
(Národní technická knihovna, 2023) Černohlávková, Petra; Vyčítalová, Hana; Šimek, Miroslav; Klímek, Jakub
Druhý blok webináře k úvodu do metadat navazuje na první blok (8.6.2023) a skládá se z několika kratších přednášek. V úvodu je shrnuto, co zaznělo v prvním bloku. Druhá část doplňuje informace o užívaných formátech (jazycích) pro metadatová schémata, představeny jsou zejména JSON, JSON-LD a YAML. Významnou částí je úvod do otevřených dat a schématu DCAT. Blok je zakončen představením schématu DataCite, které je nezbytné respektovat kvůli získávání identifikátoru DOI pro výzkumná data. Následují otázky účastníků a diskuse.
PublikaceOtevřený přístup
Metadata - úvod
(Národní technická knihovna, 2023) Bartošek, Miroslav
Přednáška poskytuje všeobecný úvod do problematiky metadat. Co jsou a k čemu slouží metadata, příklady metadat z různých oblastí, kategorizace metadat, různé přístupy k metadatům, jejich návrhu, tvorbě a využívání. Různorodost přístupů je demonstrována na vybraných standardech pro popis dokumentů, konkrétně MARC, Dublin Core, XML, RDF a METS.
PublikaceOtevřený přístup
Panel Discussion: EOSC Tripartite Governance & Czech Strategy for EOSC
(Národní technická knihovna, 2023-07-17) Repanas, Kostas; Luyben, Karel; Velčovský, Václav; Svoboda, Martin; Matyska, Luděk
Panelová diskuse na téma EOSC Tripartite Governance & Czech Strategy for EOSC v rámci konference National EOSC Tripartite Event and Czech Open Science Day.
PublikaceOtevřený přístup
Panel Discussion: Open Science in Czechia
(Národní technická knihovna, 2023-07-18) Hnátková, Eva; Polívka, Tomáš; Jirát, Jiří; Marek, Jiří; Heringová, Hana; Černohlávková, Petra
Panelová diskuse na téma Open Science in Czechia v rámci konference National EOSC Tripartite Event and Czech Open Science Day.
Organizační jednotky
Popis
Klíčová slova