Národní repozitář

Procházet

Nedávné příspěvky

Nyní se zobrazuje 1 - 15 z 15
 • PublikaceOtevřený přístup
  Výroční konference NTK 2023: Projekt NCIP VaVaI
  (Národní technická knihovna, 2024) Dibuszová, Eva
  Konferenční příspěvek o projektových aktivitách a řízení projektu NCIP VaVaI.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Analýza mezinárodních metadatových schémat pro popis výzkumných dat
  (Národní technická knihovna, 2023-12-19) Vyčítalová, Hana; Černohlávková, Petra; Klímek, Jakub
  Tato analýza se zabývá univerzálními metadatovými schématy pro popis výzkumných dat užívanými v mezinárodním prostředí a jejím cílem je definovat užší výběr schémat, která budou následně posuzována za účelem stanovení základního metadatového modelu pro popis výzkumných dat, který zároveň poslouží jako výměnný formát mezi repozitáři v nově vznikajícím českém prostředí Národní datové infrastruktury/Národní repozitářové platformy a Národním metadatovým adresářem a dalšími (mezinárodními) agregátory. Základní model by měl stanovit minimální popisné prvky pro datové sady dostatečně obecné, aby byl model použitelný ve všech oborech a zajistil interoperabilitu základních metadat napříč obory. Základní model bude sloužit pro jednotné vyhledávání nad metadaty výzkumných dat v Národním metadatovém adresáři. Na základní model pak budou navazovat nejrůznější oborová rozšíření, která by měla zjistit dostatečně detailní popis výzkumných dat a přispět tak k znovuvyužití dat. Vybrané univerzální metadatové schéma nebo schémata mohou být použita buď v zavedené standardní podobě nebo s drobnými úpravami či doplněnými prvky dle potřeb české komunity VaVaI.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Projekt NCIP VaVaI: struktura a možnosti spolupráce
  (2020) Dibuszová, Eva; Svoboda, Martin
 • PublikaceOtevřený přístup
  Národní repozitář: účel a vývoj
  (2020) Šimek, Miroslav; Černohlávková, Petra
 • PublikaceOtevřený přístup
  Czech Grey Literature and Research Outputs - Transformation of the NUŠL Service
  (2020-11-19) Černohlávková, Petra; Vyčítalová, Hana
  The Czech National Repository of Grey Literature (NUSL) has been bringing GL to science and society over 10 years. It is based on Lisbon definition from 1997, updated in 2004, and on its own document typology that was created in 2008 as one of the outputs of the same name project. Since then there have been several papers and articles calling for new definition and new typology, asking what should be still considered GL and what not anymore. (Savić, 2017; Baxter and Hilbrecht, 2020) Savic (2019) pointed out that if everything can be marked as GL then probably nothing is GL. The NUSL already had to change its typology few times to provide still good service and to reflect research institutions’ needs. However, it is not only the document typology that influences the repository and the service, there are other circumstances which affect further development of the NUSL such as partner institutions’ needs, the National Research, Development and Innovation Policy, European Commission’s guidelines on research outputs, current quantity and quality of other repositories and systems for grey literature and research results in the Czech Republic etc. The contribution/paper will bring a brief overview on NUSL’s experience over 10 years of providing the service. Then it will be focused on a current situation in research area of the Czech Republic in detail. Finally, out of these points will conclude to the necessary changes that has to be taken by NUSL and his provider – National Library of Technology in Prague, in order to keep the service meaningful.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Úvod do metadat II: metadata v kontextu NRP
  (Národní technická knihovna, 2023) Černohlávková, Petra; Vyčítalová, Hana; Šimek, Miroslav; Klímek, Jakub
  Druhý blok webináře k úvodu do metadat navazuje na první blok (8.6.2023) a skládá se z několika kratších přednášek. V úvodu je shrnuto, co zaznělo v prvním bloku. Druhá část doplňuje informace o užívaných formátech (jazycích) pro metadatová schémata, představeny jsou zejména JSON, JSON-LD a YAML. Významnou částí je úvod do otevřených dat a schématu DCAT. Blok je zakončen představením schématu DataCite, které je nezbytné respektovat kvůli získávání identifikátoru DOI pro výzkumná data. Následují otázky účastníků a diskuse.
 • PublikaceOtevřený přístup
  NTK a CESNET stvrdily dlouholetou spolupráci podpisem memoranda
  (2022-05-18) Národní technická knihovna
  V úterý 17. května bylo v Národní technické knihovně (NTK) slavnostně podepsáno memorandum, které prohloubí dlouholetou spolupráci mezi Národní technickou knihovnou a sdružením CESNET. Ústředními tématy memoranda jsou především otázky šíře spolupráce, personálních kapacit, sdílení know-how a spolupráce na výzkumných a vzdělávacích projektech či aktivitách.
 • PublikaceOmezený přístup
  Agenda a kontext Centra repozitářů a PID
  (Národní technická knihovna, 2023-01-24) Černohlávková, Petra
  Prezentace z interního školení vedoucí Centra repozitářů a PID pro spolupracující zaměstnance NTK, konaného 24. ledna 2023.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Memorandum o společném zájmu
  (2022) Národní technická knihovna; CESNET
 • PublikaceOtevřený přístup
  Výroční konference NTK 2022: Co se chystá v roce 2023
  (2022) Zlámalová, Petra; Proche, Ivan; Novák, Martin; Šorm, Marek; Procházková, Petra; Firsová, Naděžda; Pavlíčková, Tereza; Černohlávková, Petra; Jirát, Jiří; Budilová, Natálie; Hnátková, Eva; Pokorný, Jan; Šimek, Miroslav; Ziegelheimová, Jana
 • PublikaceOtevřený přístup
  Obecné doporučení pro metadatový popis výzkumných výstupů a výzkumných dat
  (Národní technická knihovna, 2022) Národní technická knihovna
 • PublikaceOtevřený přístup
 • PublikaceOtevřený přístup
  Aktivity NTK v Open Science
  (2020) Hnátková, Eva
 • PublikaceOtevřený přístup
  Výroční konference NTK 2020
  (2020) Svoboda, Martin; Pokorný, Jan; Pavlíčková, Tereza; Hnátková, Eva; Chodounská, Alena; Jirát, Jiří; Burgstaller, Jiří; Černohlávková, Petra; Synek, Pavel
 • PublikaceOmezený přístup