Publikace:
Projekt NCIP VaVaI: struktura a možnosti spolupráce

Datum
2020
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel