Publikace:
Aktivity NTK v Open Science

Datum
2020
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
otetvřená věda, CzechELib, elektronické informační zdroje, projekt NCIP VaVaI, otevřený přístup, open science, CzechELib, electronic sources, NCIP R&D project, open access
Citace