Publikace:
Výroční konference NTK 2022: Co se chystá v roce 2023

Datum
2022
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
Národní technická knihovna, zaměstnanci, organizační změna, služby, fondy, CzechElib, Národní repozitář, CARDS, polytechnická dílna, National Library of Technology, employees, organizational change, library services, library collections, CzechElib, National repository, CARDS, polytechnic workroom
Citace