Osoba:
Firsová, Naděžda

Načítá se...
Profilový obrázek
Emailová adresa
Datum narození
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Název pracovní pozice
Příjmení
Firsová
Křestní jméno
Naděžda
Jméno

Výsledky vyhledávání

Nyní se zobrazuje 1 - 5 z 5
 • PublikaceOtevřený přístup
  Academic Online Presence
  (2022) Karbanová, Eva; Firsová, Naděžda
  Video recording of NTK’s webinar (May 10, 2022) focusing on online presence in academia. Presents online tools for improving academic visibility such as Google Scholar Profiles, Publons, Research Gate, and Web of Science and Scopus researcher/author identifiers. The webinar was designed primarily for doctoral candidates and early career researchers.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Výroční konference NTK 2022: Co se chystá v roce 2023
  (2022) Zlámalová, Petra; Proche, Ivan; Novák, Martin; Šorm, Marek; Procházková, Petra; Firsová, Naděžda; Pavlíčková, Tereza; Černohlávková, Petra; Jirát, Jiří; Budilová, Natálie; Hnátková, Eva; Pokorný, Jan; Šimek, Miroslav; Ziegelheimová, Jana
 • PublikaceOtevřený přístup
  Prostor jako služba: první dekáda Národní technické knihovny (NTK) v nové budově
  (2020) Chodounská, Alena; Firsová, Naděžda; Martinová, Olga
  V průběhu posledních deseti let se Národní technická knihovna (NTK) stala nedílnou součástí kampusu technických vysokých škol v pražských Dejvicích. Budova, která v roce 2019 zaznamenala téměř milion návštěv, je oblíbená především mezi vysokoškolskými studenty, jak domácími, tak zahraničními. Moderní, inspirativní prostory umístěné přímo v srdci kampusu jsou velkou předností při podpoře studentů, vyučujících a výzkumníků, ale samy o sobě nestačí. Aby mohla knihovna svým uživatelům sloužit ve své plné kapacitě, musí budova též „obsahovat“ relevantní informační zdroje, služby a lidi, kteří je poskytují a rozvíjejí. V příspěvku představíme metody používané pro sledování měnících se informačních potřeb a návyků stávajících a potenciálních uživatelů NTK a pro vyhodnocování uživatelské zkušenosti s knihovnou. Díky poznatkům získaným prostřednictvím těchto metod můžeme soustavně uzpůsobovat naše prostory a služby tak, abychom lépe podporovali akademickou i profesní úspěšnost, zvědavost a konkurenceschopnost našich uživatelů.
 • PublikaceOmezený přístup
  Cestovní zpráva - konference PRIDE 2024
  (Národní technická knihovna, 2024) Firsová, Naděžda
  Cestovní zpráva z konference PRIDE 2024, která se uskutečnila v Curychu 3. - 5. 4. 2024. Letošní rok konference asociace odborníků v oblasti doktorského vzdělávání PRIDE se věnoval dopadům AI na vzdělávání doktorandů a začínajících vědců. Během konference zazněla různá témata – od filozoficky pojatých prezentací na téma role AI v akademické obci, otázek etiky a udržitelnosti do velice praktických a interaktivních příkladů použití AI pro každodenní rutinní činnosti začínajícího výzkumníka.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Vyhodnocení průzkumu Národní technické knihovny "NTK pro příští desetiletí"
  (Národní technická knihovna, 2022) Firsová, Naděžda; Millerová, Kristina; Martinová, Olga; Chodounská, Alena; Šátková, Barbora
  Národní technická knihovna (NTK) je součástí kampusu vysokých škol v pražských Dejvicích, kde sídlí od r. 2009. NTK plní funkci veřejné i akademické knihovny. Tato zpráva shrnuje výsledky dotazníkového šetření „NTK pro příští desetiletí“, které proběhlo v červnu a červenci 2020. Hlavním cílem šetření bylo zjištění potřeb, návyků a preferencí uživatelů NTK pro potřeby plánované modernizace prostorů knihovny a také pro další zkvalitňování služeb. V rámci dotazníkového šetření byly zkoumány jednak zkušenosti uživatelů se stávajícími prostory, vybavením, informačními zdroji a službami NTK, ale také studijní a pracovní návyky studentů a vyučujících. Respondenti byli osloveni v rámci tzv. účelového výběru tak, aby výzkumný vzorek obsahoval jak uživatele NTK, tak i studenty a vyučující z řad partnerských univerzit, kteří služeb NTK nevyužívají. Do šetření se zapojilo 2027 respondentů, přičemž celý dotazník vyplnilo 1030 respondentů. Při vyhodnocení bylo využito popisných statistických metod a testování závislosti. Důležitým faktorem, který ovlivnil jak sběr, tak výsledky tohoto šetření bylo, že probíhalo v období pandemie COVID-19, což mělo, jak naznačily výsledky, výrazný vliv na možnosti využívání knihoven i informační chování respondentů. Výsledky šetření ukazují, že respondenti jsou celkově s NTK, jejími prostory, zařízeními, informačními zdroji a službami spokojeni. Kladně byl hodnocen moderní prostor, samoobslužný provoz, atmosféra uvnitř NTK, přístup ke zdrojům a dlouhá otevírací doba. Naopak respondenti nebyli spokojeni zejména s počtem studijních míst (včetně těch pro individuální studium), dostupností elektrických zásuvek a hlukem. Zpráva poskytuje faktografický materiál o uživatelích NTK a o jejich studijním a pracovním chování, ale může být využita také pro zlepšování služeb a prostorů akademických a veřejných knihoven obecně. Výstupy z šetření byly průběžně sdíleny s architekty, kteří připravují návrh přestavby veřejných prostor knihovny, a posloužily pro úpravy architektonického návrhu. Na základě dat byla vedení NTK předána doporučení pro zlepšení provozu a služeb NTK, přičemž některá z nich už byla realizována.