Osoba:
Černohlávková, Petra

Načítá se...
Profilový obrázek
Emailová adresa
Datum narození
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Název pracovní pozice
Příjmení
Černohlávková
Křestní jméno
Petra
Jméno

Výsledky vyhledávání

Nyní se zobrazuje 1 - 10 z 41
 • PublikaceOtevřený přístup
  Koncepce institucionálního repozitáře NTK a jeho vývoj
  (2019) Černohlávková, Petra; Vyčítalová, Hana
 • PublikaceOtevřený přístup
  Výroční konference NTK 2022: Co se chystá v roce 2023
  (2022) Zlámalová, Petra; Proche, Ivan; Novák, Martin; Šorm, Marek; Procházková, Petra; Firsová, Naděžda; Pavlíčková, Tereza; Černohlávková, Petra; Jirát, Jiří; Budilová, Natálie; Hnátková, Eva; Pokorný, Jan; Šimek, Miroslav; Ziegelheimová, Jana
 • PublikaceOtevřený přístup
  Cestovní zpráva - 5th European Conference on Information Literacy a návštěva Bibliothèque nationale de France
  (2017) Černohlávková, Petra
  Náplní zahraniční cesty byla návštěva a aktivní účast na 5. ročníku mezinárodní konference o informační gramotnosti (ECIL), který byl věnovaný informační gramotnosti na pracovišti, a zároveň návštěva Francouzské národní knihovny. Na konferenci byl představen příspěvek "Dominant Traits of the Information Behavior of Vietnamese Immigrants in the Czech Republic: Influences on Building Their Information Landscapes - Preliminary Paper" ve formátu pecha-kucha o předběžných výsledcích diplomové práce o informačním chování vietnamských migrantů.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Evropská konference o informační gramotnosti 2017
  (2018) Černohlávková, Petra
  Článek seznamuje s obsahem pátého ročníku konference ECIL, který se konal ve francouzském Saint Malo. Zároveň stručně popisuje místní mediatéku (Mediathèque de Saint Malo).
 • PublikaceOtevřený přístup
  ORCID na národní úrovni
  (2022-10-06) Janečková, Hana; Černohlávková, Petra
  Prezentace o perzistentním identifikátoru ORCID pro správce systému OBD (Osobní bibliografická databáze).
 • PublikaceOtevřený přístup
  Cestovní zpráva - Nové kompetencie akademickej knižnice: otvorená veda, otvorené repozitáre
  (2019) Černohlávková, Petra; Vyčítalová, Hana
  Konferenci uspořádala Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košicích v rámci akce Týždeň vedy a techniky na Slovensku, hlavními tématy byly repozitáře a otevřený přístup. Účastnice zde na žádost organizátorů představily repozitáře NTK, zejména institucionální repozitář.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Cestovní zpráva - International Data Week 2023: A Festival of Data
  (Národní technická knihovna, 2023-12-20) Černohlávková, Petra; Heringová, Hana; Vyčítalová, Hana
  Účelem cesty byla účast na konferenci International Data Week 2023. Konference zahrnovala RDA 21st Plenary, setkání a prezentace výstupů pracovních a zájmových skupin RDA a přednášky vědecké konference SciDataCon. Účelem cesty bylo zjistit nové trendy v oblasti výzkumných dat, zúčastnit se zejména přednášek s vazbou na perzistentní identifikátory, práci s metadaty, interoperabilitu a evidenci repozitářů a navázat osobní kontakty s odborníky z dalších institucí. Na konferenci byl prezentován poster „National PID Support in the Czech Republic: Where we are headed“ Petrou Černohlávkovou a Hana Heringovou a proběhla osobní účast Hana Vyčítalové na schůzce pracovní skupiny RDA Data Repository Attributes
 • PublikaceOtevřený přístup
  National PID Support in the Czech Republic: Where we are headed
  (Národní technická knihovna, 2023-12-20) Heringová, Hana; Černohlávková, Petra
  Poster prezentoval dosavadní činnost Národního centra pro perzistentní identifikátory mezinárodní komunitě Research Data Alliance.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Analýza mezinárodních metadatových schémat pro popis výzkumných dat
  (Národní technická knihovna, 2023-12-19) Vyčítalová, Hana; Černohlávková, Petra; Klímek, Jakub
  Tato analýza se zabývá univerzálními metadatovými schématy pro popis výzkumných dat užívanými v mezinárodním prostředí a jejím cílem je definovat užší výběr schémat, která budou následně posuzována za účelem stanovení základního metadatového modelu pro popis výzkumných dat, který zároveň poslouží jako výměnný formát mezi repozitáři v nově vznikajícím českém prostředí Národní datové infrastruktury/Národní repozitářové platformy a Národním metadatovým adresářem a dalšími (mezinárodními) agregátory. Základní model by měl stanovit minimální popisné prvky pro datové sady dostatečně obecné, aby byl model použitelný ve všech oborech a zajistil interoperabilitu základních metadat napříč obory. Základní model bude sloužit pro jednotné vyhledávání nad metadaty výzkumných dat v Národním metadatovém adresáři. Na základní model pak budou navazovat nejrůznější oborová rozšíření, která by měla zjistit dostatečně detailní popis výzkumných dat a přispět tak k znovuvyužití dat. Vybrané univerzální metadatové schéma nebo schémata mohou být použita buď v zavedené standardní podobě nebo s drobnými úpravami či doplněnými prvky dle potřeb české komunity VaVaI.
 • PublikaceOmezený přístup
  Agenda a kontext Centra repozitářů a PID
  (Národní technická knihovna, 2023-01-24) Černohlávková, Petra
  Prezentace z interního školení vedoucí Centra repozitářů a PID pro spolupracující zaměstnance NTK, konaného 24. ledna 2023.