Osoba:
Vyčítalová, Hana

Načítá se...
Profilový obrázek
Emailová adresa
Datum narození
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Název pracovní pozice
Příjmení
Vyčítalová
Křestní jméno
Hana
Jméno

Výsledky vyhledávání

Nyní se zobrazuje 1 - 5 z 5
 • PublikaceOtevřený přístup
  Cestovní zpráva - International Data Week 2023: A Festival of Data
  (Národní technická knihovna, 2023-12-20) Černohlávková, Petra; Heringová, Hana; Vyčítalová, Hana
  Účelem cesty byla účast na konferenci International Data Week 2023. Konference zahrnovala RDA 21st Plenary, setkání a prezentace výstupů pracovních a zájmových skupin RDA a přednášky vědecké konference SciDataCon. Účelem cesty bylo zjistit nové trendy v oblasti výzkumných dat, zúčastnit se zejména přednášek s vazbou na perzistentní identifikátory, práci s metadaty, interoperabilitu a evidenci repozitářů a navázat osobní kontakty s odborníky z dalších institucí. Na konferenci byl prezentován poster „National PID Support in the Czech Republic: Where we are headed“ Petrou Černohlávkovou a Hana Heringovou a proběhla osobní účast Hana Vyčítalové na schůzce pracovní skupiny RDA Data Repository Attributes
 • PublikaceOtevřený přístup
  Analýza mezinárodních metadatových schémat pro popis výzkumných dat
  (Národní technická knihovna, 2023-12-19) Vyčítalová, Hana; Černohlávková, Petra; Klímek, Jakub
  Tato analýza se zabývá univerzálními metadatovými schématy pro popis výzkumných dat užívanými v mezinárodním prostředí a jejím cílem je definovat užší výběr schémat, která budou následně posuzována za účelem stanovení základního metadatového modelu pro popis výzkumných dat, který zároveň poslouží jako výměnný formát mezi repozitáři v nově vznikajícím českém prostředí Národní datové infrastruktury/Národní repozitářové platformy a Národním metadatovým adresářem a dalšími (mezinárodními) agregátory. Základní model by měl stanovit minimální popisné prvky pro datové sady dostatečně obecné, aby byl model použitelný ve všech oborech a zajistil interoperabilitu základních metadat napříč obory. Základní model bude sloužit pro jednotné vyhledávání nad metadaty výzkumných dat v Národním metadatovém adresáři. Na základní model pak budou navazovat nejrůznější oborová rozšíření, která by měla zjistit dostatečně detailní popis výzkumných dat a přispět tak k znovuvyužití dat. Vybrané univerzální metadatové schéma nebo schémata mohou být použita buď v zavedené standardní podobě nebo s drobnými úpravami či doplněnými prvky dle potřeb české komunity VaVaI.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Cestovní zpráva - SEMIC 2022: Data Spaces in an interoperable Europe
  (2022) Černohlávková, Petra; Vyčítalová, Hana
  Účelem služební cesty byla účast na mezinárodní konferenci SEMIC 2022 (Data Spaces in an interoperable Europe). Akci uspořádala Evropská komise ve spolupráci s Českou republikou, coby současnou přesedající zemí Evropské unie. Cílem účasti na akci byla příležitost získat nové poznatky z oblasti interoperability dat, zejména v prostředí otevřených dat a dat ve státní správě, a navázat nové kontakty mezi odborníky.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Czech Grey Literature and Research Outputs - Transformation of the NUŠL Service
  (2020-11-19) Černohlávková, Petra; Vyčítalová, Hana
  The Czech National Repository of Grey Literature (NUSL) has been bringing GL to science and society over 10 years. It is based on Lisbon definition from 1997, updated in 2004, and on its own document typology that was created in 2008 as one of the outputs of the same name project. Since then there have been several papers and articles calling for new definition and new typology, asking what should be still considered GL and what not anymore. (Savić, 2017; Baxter and Hilbrecht, 2020) Savic (2019) pointed out that if everything can be marked as GL then probably nothing is GL. The NUSL already had to change its typology few times to provide still good service and to reflect research institutions’ needs. However, it is not only the document typology that influences the repository and the service, there are other circumstances which affect further development of the NUSL such as partner institutions’ needs, the National Research, Development and Innovation Policy, European Commission’s guidelines on research outputs, current quantity and quality of other repositories and systems for grey literature and research results in the Czech Republic etc. The contribution/paper will bring a brief overview on NUSL’s experience over 10 years of providing the service. Then it will be focused on a current situation in research area of the Czech Republic in detail. Finally, out of these points will conclude to the necessary changes that has to be taken by NUSL and his provider – National Library of Technology in Prague, in order to keep the service meaningful.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Úvod do metadat II: metadata v kontextu NRP
  (Národní technická knihovna, 2023) Černohlávková, Petra; Vyčítalová, Hana; Šimek, Miroslav; Klímek, Jakub
  Druhý blok webináře k úvodu do metadat navazuje na první blok (8.6.2023) a skládá se z několika kratších přednášek. V úvodu je shrnuto, co zaznělo v prvním bloku. Druhá část doplňuje informace o užívaných formátech (jazycích) pro metadatová schémata, představeny jsou zejména JSON, JSON-LD a YAML. Významnou částí je úvod do otevřených dat a schématu DCAT. Blok je zakončen představením schématu DataCite, které je nezbytné respektovat kvůli získávání identifikátoru DOI pro výzkumná data. Následují otázky účastníků a diskuse.