Osoba:
Kamrádková, Kateřina

Načítá se...
Profilový obrázek
Emailová adresa
Datum narození
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Název pracovní pozice
Příjmení
Kamrádková
Křestní jméno
Kateřina
Jméno

Výsledky vyhledávání

Nyní se zobrazuje 1 - 10 z 24
 • PublikaceOmezený přístup
  Cestovní zpráva - 7. konference SEEDI 2012 (The South-Eastern European Digitisation Initiative)
  (2012-05) Kamrádková, Kateřina; Řihák, Jakub
  Účelem zahraniční cesty do Lublaně ve Slovinsku ve dnech 16. – 20. 5. 2012 byla účast na konferenci SEEDI 2012. Konference se konala v prostorách Centra Evropa v Lublani. Cesty se účastnili: Kateřina Kamrádková za EOD a Jakub Řihák za Digitální NTK. Byl přednesen příspěvek o novém digitalizačním workflow NTK, v kterém byl prezentován i projekt eBooks on Demand, do kterého je NTK zapojena. NTK byla prezentována v komunitě knihovníků zejména z jihovýchodní Evropy.
 • PublikaceOtevřený přístup
  New digitization workflow of the National Technical Library in theory and practice
  (2012) Řihák, Jakub; Kamrádková, Kateřina
  This paper describes recent activities in the area of digitization processes at the National Technical Library, Prague (Czech Republic), in particular a new schema of digitization workflow, its outputs and its impact on services provided to the National Technical Library´s users. Furthermore, it presents System Kramerius and cooperation oportunities in eBooks on Demand project for the Czech libraries.
 • PublikaceOmezený přístup
  Cestovní zpráva - eBooks on Demand - EC project meeting
  (2012-09) Kamrádková, Kateřina; Řihák, Jakub
  Účelem zahraniční cesty do Berlína v Německu ve dnech 20. – 21. 9. 2012 byla účast na projektovém meetingu eBooks on Demand. Setkání se konalo v Knihovně Humboldtovy univerzity a účastnili se jej Kateřina Kamrádková a Jakub Řihák. Klíčovým tématem setkání bylo prodloužení projektu EOD o jeden rok a řešení administrativních záležitosti s tím souvisejících. Dále byl rozebrán současný stav projektu, plánované úkoly a představeny jiné projekty zahraničních knihoven související s historickým fondem a digitalizací.
 • PublikaceOmezený přístup
  Cestovní zpráva - EOD / 2nd Technical Meeting
  (2010-10) Kamrádková, Kateřina; Janíček, Milan; Bittner, Luboš
  Na 2. technickém setkání EOD (eBooks on Demand) se účastníci projektu EOD věnovali především diskuzím. Hovořilo se o pracovních postupech jednotlivých institucí týkajících se vytvořených elektronických knih, možnostech vyhledávání potenciálně digitalizovatelných knih, propagaci služeb projektu, požadavcích na systém ODM apod. Získanou zpětnou vazbu využijí administrátoři projektu při dalším vývoji.
 • PublikaceOtevřený přístup
  eBooks on Demand aneb Dejte starým knihám nový život
  (2010) Kamrádková, Kateřina
  Služba eBooks on Demand (elektronické knihy na objednávku, EOD) je poskytována v rámci stejnojmenného projektu. Jeho cílem je podporovat kulturní dialog mezi badateli, a to s přispěním technologií Webu 2.0, zejména však rozšířit síť institucí, jež službu EOD nabízejí. Evropské paměťové instituce uchovávají ve svých fondech miliony knih, které už nepodléhají autorskému zákonu a mohly by být digitalizovány. Vzhledem k jejich množství není možné digitalizovat je najednou. Tak vznikl nápad realizace služby digitalizace „on demand“ – uživatel svou objednávkou určí, jaká kniha má být digitalizována nejdříve. Článek stručně shrnuje náplň přednášky z Bloku expertů 20. května 2010, doplňuje ji o technické údaje spojené s poskytováním služby EOD a zmiňuje konkrétní příklady prezentace služby EOD na webu.
 • PublikaceOmezený přístup
  Cestovní zpráva - INFOS 2011
  (2011) Římanová, Radka; Žižková, Štěpánka; Kamrádková, Kateřina; Jansa, Václav
  Konference INFOS se koná jednou za dva roky, letos proběhl již 36. ročník. Organizátorem je Spolok slovenských knihovníkov a Ústredná knižnica SAV. Tématem byly nové výzvy 21. století pro paměťové instituce. NTK se účastnila i aktivně: K. Kamrádková přednesla příspěvek „Digitalizace jinak a možnost rozšíření Evropské knihovní sítě“, V. Jansa „Čtenář, jeho elektronická identita a služby knihoven“.
 • PublikaceOmezený přístup
  Cestovní zpráva - Spolupráce v rámci projektu EOD
  (2011) Kamrádková, Kateřina; Gerlachová, Blanka
  Účelem služební cesty do Budějovického měšťanského pivovaru a.s. bylo navázat spolupráci v rámci služby eBooks on Demand v oblasti digitalizace historických tisků s partnerem z komerční sféry. V souvislosti s kampaní Dejte starým knihám nový život! pak zajistit příp. finanční podporu digitalizace historických dokumentů z fondu NTK nejen z oblasti pivovarnictví.
 • PublikaceOmezený přístup
  Cestovní zpráva - Konzultace služby eBooks on Demand
  (2009) Kamrádková, Kateřina
  Dne 11. listopadu 2009 se vybraní pracovníci NTK zúčastnili konzultace služby eBooks on Demand (EOD), která ve Vědecké knihovně v Olomouci (VKOL) funguje už od podzimu roku 2008. V NTK jsme nyní ve fázi dokončování přípravných prací a před podpisem Kooperační smlouvy pro přidružené členy EOD, na jejímž základě můžeme službu EOD poskytovat také u nás.
 • PublikaceOmezený přístup
  Cestovní zpráva - Konference "Digitalizovat či nedigitalizovat" a projektové setkání EOD
  (2013-06) Kamrádková, Kateřina
  Účelem zahraniční cesty byla účast na projektovém EOD v estonském Tartu, konaného ve dnech 6. – 7. 6. 2013 v Univerzitní knihovně v Tartu a účast na přidružené konferenci „To digitise or not to digitise“, na níž se účastníci seznámili s tematikou autorského práva a volných a osiřelých děl ve vztahu nejen k historickým dokumentům. V rámci EOD byly řešeny projektové aktivity a plán jejich realizace do budoucna, včetně naplňování cílů projektu EOD.
 • PublikaceOmezený přístup
  Cestovní zpráva - Přednáška o projektu eBooks on Demand na Slezské univerzitě v Opavě, FPF
  (2011) Kamrádková, Kateřina
  Náplní cesty byla příprava a realizace přednášky „eBooks on Demand – Digitalizace na objednávku“ pro pracovníky VaV a studenty pro projekt č. CZ. 1.07/2.3. 00/0197 Posílení konkurenceschopnosti výzkumu a vývoje informačních technologií v Moravskoslezském kraji.