Publikace:
Zásady pro vytváření Polytematického strukturovaného hesláře (PSH)

Datum
2012
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
Polytematický strukturovaný heslář, Polythematic Structured Subject Heading System, subject control, descriptor information retrieval languages
Citace