Publikace:
Projekt NCIP VaVaI: 1. pracovní schůzka k projektu

Datum
2020-11-11
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
projekt NCIP, řízení projektu, CzechElib, výzkum, vývoj a inovace, NCIP project, project management, CzechElib, research, development and innovation
Citace