Publikace:
Cestovní zpráva - Mezinárodní konference Big Data 2016 v Alicante

Datum
2016-05-18
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Cílem účasti na mezinárodní konferenci Big Data bylo získání aktuálních poznatků a inovací z oblasti zpracování a využití velkých dat v informačních systémech a setkání s kolegy, kteří pracují na projektech založených na velkých datech. Podskupinou těchto projektů jsou i repozitáře vědeckých dat, což je oblast, kterou musí NTK v následujících letech řešit.

Popis
Klíčová slova
Citace