Publikace:
Elsevier Evidence Based Selection (EBS) na VŠCHT Praha

Datum
2016
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
akvizice řízená uživatelem, patron-driven acquisition
Citace