Publikace:
KRECon 2022 Conference Opening

Datum
2022
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
National Library of Technology
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
doktorandské studium, doktorandi, PhD, výzkumná kariéra, začínající výzkumní pracovníci, doctoral school, doctoral candidates, PhD, research career, early-stage researchers
Citace