Publikace:
Národní úložiště šedé literatury: zdroj informací o obtížně dostupných dokumentech

UPOZORNĚNÍ: Pokud video nejde přehrát, přihlašte se jednotným přihlášením NTK do repozitáře. Poté klikněte pravým tlačítkem na odkaz na soubor, který chcete přehrát a zvolte "Uložit odkaz jako" a soubor uložte.

Datum
2012-04-24
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Cílem příspěvku je představit digitální repozitář Národní úložiště šedé literatury (NUŠL) jako zdroj pro vyhledávání informací o obtížně dostupných dokumentech, které spadají do oblasti šedé literatury (tj. nepublikovaná či polopublikovaná literatura) a nebývají součástí běžných fondů knihoven. NUŠL spravuje Národní technická knihovna (NTK).NUŠL se zaměřuje na odbornou šedou literaturu především z oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání. Spolupracujícími partnery NUŠL a hlavními zdroji šedé literatury z oblasti vědy a výzkumu jsou Akademie věd České republiky, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, knihovny a muzea. V příspěvku bude detailně představen obsah repozitáře, zajímavé typy dokumentů a především možnosti vyhledávání dokumentů v NUŠL. Centrální rozhraní NUŠL nabízí intuitivní vyhledávání ve sbírkách více institucí najednou a je hlavním přístupovým bodem k hledání šedé literatury v České republice. NUŠL svým zaměřením doplňuje klasické informační zdroje a měl by být součástí rešeršních služeb v českých knihovnách.

Popis
Klíčová slova
NUŠL, digitální repozitář, vyhledávání informací, NRGL, digital repository, information retrieval
Citace