Publikace:
Jmenná katalogizace I. a II.

Datum
2012
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
jmenný popis, Národní technická knihovna, katalogizační politika, katalogizace, MARC21, AACR2, FRBR, name cataloguing, National Technical Library, cataloguing politics, cataloguing, MARC21, AACR2, FRBR
Citace