Publikace:
Zpráva ze 4. ročníku Semináře ke zpřístupňování šedé literatury

Datum
2011
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
Národní úložiště šedé literatury, seminář, National Repository of Grey Literature, seminar
Citace