Články

Procházet

Nedávné příspěvky

Nyní se zobrazuje 1 - 20 z 44
 • PublikaceOtevřený přístup
  Roztočte pípy! v rámci projektu eBooks on Demand
  (2011) Kamrádková, Kateřina
  Příspěvek popisuje soubor činností realizovaných u příležitosti pořádání výstavy historických tisků z oblasti pivovarnictví s názvem Roztočte pípy!, kampaň Dejte starým knihám nový život! a další marketingové aktivity spojené s projektem eBooks on Demand (EOD) v Národní technické knihovně (NTK). V první části je charakterizována nabídka digitalizace historických knih z fondu NTK sponzorům, v druhé části je přiblížena výstava o pivu a jeho vlivu na českou kulturu, dále jsou představeny propagační materiály, které byly součástí výstavy a Dne otevřených dveří se službou EOD.
 • PublikaceOtevřený přístup
  eBooks on Demand aneb Dejte starým knihám nový život
  (2010) Kamrádková, Kateřina
  Služba eBooks on Demand (elektronické knihy na objednávku, EOD) je poskytována v rámci stejnojmenného projektu. Jeho cílem je podporovat kulturní dialog mezi badateli, a to s přispěním technologií Webu 2.0, zejména však rozšířit síť institucí, jež službu EOD nabízejí. Evropské paměťové instituce uchovávají ve svých fondech miliony knih, které už nepodléhají autorskému zákonu a mohly by být digitalizovány. Vzhledem k jejich množství není možné digitalizovat je najednou. Tak vznikl nápad realizace služby digitalizace „on demand“ – uživatel svou objednávkou určí, jaká kniha má být digitalizována nejdříve. Článek stručně shrnuje náplň přednášky z Bloku expertů 20. května 2010, doplňuje ji o technické údaje spojené s poskytováním služby EOD a zmiňuje konkrétní příklady prezentace služby EOD na webu.
 • PublikaceOmezený přístup
  Kniha na dosah
  (2011) Kamrádková, Kateřina; Jungová, Ivana
 • PublikaceOtevřený přístup
  Zpráva z 8. ročníku Konference o šedé literatuře a repozitářích
  (2015) Vyčítalová, Hana
  Národní technická knihovna uspořádala 21. října 2015 osmý ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích. Konference se konala v Ballingově sále v Národní technické knihovně. I letos byla konference zaměřena na aktuální témata zahrnující šedou literaturu a způsoby jejího zpřístupňování, propojování šedé literatury s publikovanými výstupy z výzkumu a výzkumnými daty, provoz digitálních repozitářů a právní problematiku spojenou s předchozími tématy. Jednalo se o mezinárodní odbornou akci, které se zúčastnili hosté z Německa, Rakouska, Polska, Francie a Slovenska.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Czech National Repository of Grey Literature
  (2010) Pejšová, Petra
  The National Technical Library runs a project of building the National Repository of Grey Literature. Its goal is a systematic collection, long-term archival and provision of access to specialized grey literature, especially to do with research and development, civil service and education, as well as from the business sphere and "open access" at the national level. The National Technical Library is developing a functional model and pilot application, inform professionals and support scientific discussion concerning grey literature to reach this goal.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Zpráva ze 7. ročníku Konference o šedé literatuře a repozitářích
  (2014) Vyčítalová, Hana
  Národní technická knihovna uspořádala 22. října 2014 sedmý ročník Konference o šedé literatuře a repozitářích. Konference se konala v Ballingově sále v Národní technické knihovně. Jednalo se o mezinárodní odbornou akci, které se zúčastnili hosté z Nizozemska, Slovenska, Polska a Maďarska.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Projekt informačního vzdělávání pedagogů na střední technické škole
  (2011) Dvořáková, Drahomíra; Chára, Luboš
  Příspěvek popisuje průběh školení informační gramotnosti zaměřené cíleně na pedagogy střední technické školy. Toto pilotní školení probíhalo od února do srpna 2010 a bylo součástí projektu na vytvoření „Studijního a informačního centra ve Střední škole technické a obchodní Dačice“. Cílem samotného školení bylo zkvalitnit vzdělávací proces na škole a inspirativně nasměrovat pedagogy do dalšího vzdělávání v oblasti orientace v elektronických zdrojích (digitální knihovny, open access zdroje a institucionální repozitáře), vyhledávání informací, citování aj. V závěru příspěvku je shrnuta a vyhodnocena anketa, která proběhla mezi pedagogy. Výsledky této ankety ovlivní další projekty konané v Národní technické knihovně a spojené s informační gramotností pedagogů.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Přidružené publikace v České republice
  (2014) Pejšová, Petra; Vyčítalová, Hana
  Cílem článku je představit termín „přidružené publikace“ (anglicky enhanced publications) českému publiku. Přidružené publikace jsou novým typem vědeckého publikování. Jedná se o zvláštní dodatečné materiály propojené s elektronickými publikacemi, jako jsou výzkumná data, modely, algoritmy, obrázky, metadata, post-publikovaná data (např. komentáře) a další. Součástí článku je prezentace průzkumu stavu přidružených publikací v českých výzkumných institucích.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Národní úložiště šedé literatury
  (2011) Fürstová, Iveta
  Ve veřejné správě v České republice vzniká denně velké množství šedé literatury, která v současné době není nijak systematicky shromažďována, dlouhodobě uchovávána a zpřístupňována. Řešení nabízí Digitální depozitář NUŠL.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Zpráva ze 6. ročníku Semináře ke zpřístupňování šedé literatury
  (2013-10) Vyčítalová, Hana
  Národní technická knihovna uspořádala 23. října 2013 šestý ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury. Letošní ročník byl tematicky zaměřen na šedou literaturu a výzkumná data. Představen byl patrně stále nový pojem v ČR - přidružené publikace (enhanced publications, který spojuje výzkumná data s publikacemi z výzkumu a potažmo i šedou literaturou.
 • PublikaceOtevřený přístup
  SCOAP3 a jiné otevřené aktivity Národní technické knihovny
  (2013) Simandlová, Tereza
  Článek představuje Open Access aktivity Národní technické knihovny. Hlavním tématem jsou mezinárodní projekty, kterých se NTK účastnila nebo které stále běží, dále popisuje celoroční činnosti na podporu otevřeného přístupu a v krátkosti také Institucionální digitální repozitář NTK.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Využití Creative Commons licencí pro šedou literaturu
  (2012) Pejšová, Petra
 • PublikacePouze metadata
  Shibboleth v praxi
  (2010) Janíček, Milan
 • PublikaceOtevřený přístup
  Jak využít potenciálu dobrovolníků v knihovnách a nenechat se zavřít
  (2011) Omastová, Pavlína
  Zpráva ze semináře o dobrovolnictví v knihovnách, který pořádala Národní knihovna v Praze společně s Knihovnou Kroměřížska 7.–8.6.2011 v Kroměříži, informuje o tom, kdo je to dobrovolník, jaké činnosti smí a nesmí vykonávat, jak ho motivovat, co to jsou akreditované dobrovolnické programy a jaké zkušenosti mají s dobrovolníky knihovny z různých koutů České republiky.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Zpráva z 5. ročníku Semináře ke zpřístupňování šedé literatury
  (2012) Vyčítalová, Hana
  Národní technická knihovna uspořádala 23. října 2012 pátý ročník Semináře ke zpřístupňování šedé literatury, který byl zaměřen především na šedou literaturu coby výsledek vědeckého výzkumu. Čeští i zahraniční přednášející se věnovali možnostem registrace, archivace a zpřístupnění dokumentů šedé literatury, které v rámci výzkumu vznikají. Na stejné téma byla uspořádána i diskuse panelu expertů.
 • PublikaceOmezený přístup
  Měnící se knihovna – vhodné místo pro zaměstnání?: Příspěvek k managementu změn v knihovnictví
  (2011) Římanová, Radka
  Práce je inspirována teorií změn v osmi krocích, kterou prezentoval John P. Kotter formou didaktických příkladů v knize Srdce změny. Současné knihovnictví je na vysoké úrovni zavádění nových technologií, nicméně dosud tyto změny nepřinesly odpovídající efekt zkvalitnění služeb uživatelům. Nemění obraz knihoven v povědomí široké veřejnosti. Jednou z cest je nastavení metody psychologického přístupu k managementu změn. Příležitost přináší současné aktivity realizace nové Koncepce rozvoje knihoven v letech 2011-2014. Přístup instituce k managementu změn, dávající široké možnosti zapojení všech zaměstnanců do projektu, zvyšuje atraktivitu instituce pro kreativní a vzdělané uchazeče o práci. Požadavek na kontinuální změnu principu řízení práce knihovny, je zakotven i v Manifestu knihovníka 2.0.
 • PublikacePouze metadata
  Služby Národní technické knihovny
  (2010-08-06) Fafková, Alena
  Je tomu takřka rok, co se v Dejvicích v nové budově a s novým názvem otevřela Národní technická knihovna. Po několika měsíční odmlce vyplněné stěhováním, štítkováním, tagováním a rovnáním jsme otevřeli všechny čtyři brány a přivítali nové i stávající zákazníky. Cílem článku je představit služby Národní technické knihovny a podělit se o zkušenosti z provozu této staronové knihovny. Ráda bych Vás seznámila zejména s fyzickými službami, které svým zákazníkům poskytují knihovníci přímo v budově. Zvu Vás na virtuální procházku knihovnou po pultech a patrech. Záměrně se vyhýbám podrobnějšímu popisu nabízených elektronických či konferenčních služeb, neboť jejich popis přísluší povolanějším kolegům.
 • PublikacePouze metadata
  Státní technická knihovna zpřístupňuje své fondy pomocí Google Scholar
  (2006) Novák, Petr
  Státní technická knihovna předává vyhledávači Google Scholar informace o svých elektronických informačních zdrojích. Poskytnuté údaje o fondu STK Google Scholar využívá při doplňování odkazů na SFX server STK ve výsledcích vyhledávání.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Co se skrývá za vyhledáváním aneb Searching Session NTK 2010
  (2010) Kožuchová, Kristýna
  5. října 2010 proběhl v Národní technické knihovně (NTK) seminář "Co se skrývá za vyhledáváním aneb Searching Session NTK 2010", který byl realizován v rámci projektu Moderní informační a komunikační technologie v knihovnictví 2010 s podporou programu Ministerstva kultury Veřejné informační služby knihoven, konkrétně podprogramu Mimoškolní vzdělávání knihovníků. Seminář byl určen zejména pracovníkům knihoven, informačním specialistům, ale i odborníkům z dalších oblastí. Byl rozdělen do dvou částí – dopoledního a odpoledního bloku. Celkem se v rámci bloku uskutečnilo osm přednášek.