Publikace:
Roztočte pípy! v rámci projektu eBooks on Demand

Datum
2011
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Příspěvek popisuje soubor činností realizovaných u příležitosti pořádání výstavy historických tisků z oblasti pivovarnictví s názvem Roztočte pípy!, kampaň Dejte starým knihám nový život! a další marketingové aktivity spojené s projektem eBooks on Demand (EOD) v Národní technické knihovně (NTK). V první části je charakterizována nabídka digitalizace historických knih z fondu NTK sponzorům, v druhé části je přiblížena výstava o pivu a jeho vlivu na českou kulturu, dále jsou představeny propagační materiály, které byly součástí výstavy a Dne otevřených dveří se službou EOD.


This paper describes the Roztočte pípy! exhibition of rare prints from the field of brewery, campaign Give old books new life! and other marketing activities connected with the eBooks on Demand (EOD) project in the National Technical Library (NTK). First part of this paper presents NTK´s approach to sponsors´ digitization. Second part describes the exhibition oriented to the brewing and the influence of beer on Czech culture. Moreover it pictures promotional materials dedicated to the exhibition and EOD Open day.

Popis
Klíčová slova
Elektronické knihy na objednávku, EOD, e-knihy, historické knihy, Národní technická knihovna, eBooks on Demand, e-books, rare books, National technical library
Citace