Digitalizace

Procházet

Nedávné příspěvky

Nyní se zobrazuje 1 - 14 z 14
 • PublikaceOtevřený přístup
  Roztočte pípy! v rámci projektu eBooks on Demand
  (2011) Kamrádková, Kateřina
  Příspěvek popisuje soubor činností realizovaných u příležitosti pořádání výstavy historických tisků z oblasti pivovarnictví s názvem Roztočte pípy!, kampaň Dejte starým knihám nový život! a další marketingové aktivity spojené s projektem eBooks on Demand (EOD) v Národní technické knihovně (NTK). V první části je charakterizována nabídka digitalizace historických knih z fondu NTK sponzorům, v druhé části je přiblížena výstava o pivu a jeho vlivu na českou kulturu, dále jsou představeny propagační materiály, které byly součástí výstavy a Dne otevřených dveří se službou EOD.
 • PublikaceOtevřený přístup
  eBooks on Demand aneb Dejte starým knihám nový život
  (2010) Kamrádková, Kateřina
  Služba eBooks on Demand (elektronické knihy na objednávku, EOD) je poskytována v rámci stejnojmenného projektu. Jeho cílem je podporovat kulturní dialog mezi badateli, a to s přispěním technologií Webu 2.0, zejména však rozšířit síť institucí, jež službu EOD nabízejí. Evropské paměťové instituce uchovávají ve svých fondech miliony knih, které už nepodléhají autorskému zákonu a mohly by být digitalizovány. Vzhledem k jejich množství není možné digitalizovat je najednou. Tak vznikl nápad realizace služby digitalizace „on demand“ – uživatel svou objednávkou určí, jaká kniha má být digitalizována nejdříve. Článek stručně shrnuje náplň přednášky z Bloku expertů 20. května 2010, doplňuje ji o technické údaje spojené s poskytováním služby EOD a zmiňuje konkrétní příklady prezentace služby EOD na webu.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Cestovní zpráva - Seminář k digitalizaci pro krajské knihovny
  (2016) Řihák, Jakub; Kolátor, Jan
  V průběhu semináře byly akcentovány témata strategie digitalizace větších knihoven s ohledem na výběr podkladů a technologií, dále způsoby a nástroje k uchovávání, popisu a zpřístupnění digitalizovaného fondu. NTK v současnosti řeší stejné problémy jako krajské knihovny a národní knihovna, jako přínosné se tedy jeví spolupráce mezi institucemi. Podnětné byly informace o aplikacích pro Kramerius, které NTK plánuje otestovat a možnost využít institucionálního Krameria i pro jiné knihovny na základě omezení přístupu. Přínosné bylo také navázání kontaktů s oddělením NKP věnujícímu se tvorbě standardů pro metadatový popis.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Cestovní zpráva - Europeana Cloud Plenary Meeting 2015
  (2015) Pejšová, Petra
  9. 6. – 12. 6. 2015 v Edinburghu (Skotsko) proběhlo plenární zasedání v rámci projektu Europeana Cloud: Unlocking Europe’s Research via The Cloud (zkratka(zkratka (zkratka (zkratka(zkratka eCloud eCloudeCloud eCloud). Za Národní technickou knihovnu se zúčastnila PhDr. Petra Pejšová. Na zasedání byly shrnuty dosavadní výsledky a představen plán na poslední závěrečný rok projektu. Vzhledem k téměř ročnímu výpadku projektového managementu se na zasedání stále řešili klíčové otázky budoucího fungování Europeana Cloudu, které vyvolaly dlouhé diskuse.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Cestovní zpráva - Digital Library 2015
  (2015) Svoboda, Martin; Pokorný, Jan; Motejlková, Anna; Žižková, Štěpánka; Pejšová, Petra
  Konference Digital Library poskytla svým účastníkům širokou možnost konfrontace s trendy a posledními informacemi k tématu digitálních knihoven, digitalizace, dlouhodobého uložení a efektivního zpřístupnění digitálního obsahu. Zazněly i příspěvky týkající se ochrany a uložení historických fondů. Program byl zahájen dvěma tematickými workshopy, setkání členů konsorcia SciFinder a prezentace Fedora a Islandora. Součástí akce byla prezentace firem. Na konferenci byl i dostatečný časový prostor pro osobní setkání s jednotlivými účastníky, přednášejícími a zástupci vystavujících firem.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Digitalizace knihovního fondu NTK
  (Masarykova univerzita, Právnická fakulta, 2009) Polčák, Radim
 • PublikaceOtevřený přístup
  Cestovní zpráva - Europeana Cloud Kick-off meeting 2013
  (2013-03) Pejšová, Petra; Řihák, Jakub
  Účelem zahraniční cesty (2. 3. – 5. 3. 2013) byla povinná účast zástupců NTK PhDr. Petry Pejšové a Bc. Jakuba Řiháka na úvodní schůzce k projektu Europeana Cloud: Unlocking Europe’s Research via The Cloud pod zkratkou eCloud, která se konala The National Library of the Netherlands, Den Haag, Nizozemí. Na schůzce byla probrána obecná témata spojená s administrací projektu a představeny jednotlivé pracovní balíčky. Řešitelé měli možnost vyjasnit si své role v rámci jednotlivých pracovních balíčků. Celkem se schůzky zúčastnilo 73 zástupců z 35 řešitelských organizací.
 • PublikaceOmezený přístup
  Cestovní zpráva - 7. konference SEEDI 2012 (The South-Eastern European Digitisation Initiative)
  (2012-05) Kamrádková, Kateřina; Řihák, Jakub
  Účelem zahraniční cesty do Lublaně ve Slovinsku ve dnech 16. – 20. 5. 2012 byla účast na konferenci SEEDI 2012. Konference se konala v prostorách Centra Evropa v Lublani. Cesty se účastnili: Kateřina Kamrádková za EOD a Jakub Řihák za Digitální NTK. Byl přednesen příspěvek o novém digitalizačním workflow NTK, v kterém byl prezentován i projekt eBooks on Demand, do kterého je NTK zapojena. NTK byla prezentována v komunitě knihovníků zejména z jihovýchodní Evropy.
 • PublikaceOtevřený přístup
  New digitization workflow of the National Technical Library in theory and practice
  (2012) Řihák, Jakub; Kamrádková, Kateřina
  This paper describes recent activities in the area of digitization processes at the National Technical Library, Prague (Czech Republic), in particular a new schema of digitization workflow, its outputs and its impact on services provided to the National Technical Library´s users. Furthermore, it presents System Kramerius and cooperation oportunities in eBooks on Demand project for the Czech libraries.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Představení digitalizačních projektů Národní technické knihovny a spolupráce v rámci eBooks on Demand
  (2012-04) Kolátor, Jan; Kamrádková, Kateřina
  Příspěvek představuje hlavní digitalizační projekty NTK, kterými jsou VPK (Virtuální polytechnická knihovna), projekt Sharing Knowledge - OA Repositories in the V4 Countries, drobná digitalizace, Staré mapy a EOD (eBooks on Demand)
 • PublikaceOmezený přístup
  Cestovní zpráva - Digital Futures 2008
  (2008) Pejšová, Petra
  Hlavním cílem cesty bylo získat aktuální informace z oblasti digitalizace a přístupu k digitálním informacím. Přednášky byly zejména zaměřené na problematiku financování projektů a jejich udržitelnost do budoucna. Všichni zástupci se shodli, že břemeno udržitelnosti projektů leží vždy na jednotlivých organizacích bez záruky zřizovatelů či státu.
 • PublikaceOtevřený přístup
  eBooks on Demand: Blok expertů FF MU
  (2010-05-20) Kamrádková, Kateřina
 • PublikaceOmezený přístup
  Cestovní zpráva - XVIII. zasadnutie Národnej komisie pre služby SR
  (2016-06-13) Procházková, Petra; Orlová, Jana
  Národná komisia pre služby (dále jen NKS) je poradním orgánem ředitele Slovenské národní knihovny. Cílem NKS je rozvoj knihovnicko-informačních služeb a navázání mezinárodní spolupráce. Členy komise se stali nejen zástupci Národní knihovny ČR, ale od roku 2009 také zástupci NTK. Komise zasedá alespoň jednou ročně a zabývá se předem stanovenými otázkami. Náměty, které vznikají z její činnosti jsou předkládány ředitelce Slovenské národní knihovny a ředitelům ostatních knihoven zastoupených v komisi. XVIII. zasedání proběhlo ve knihovně Katolické univerzity v Ružomberku. Zástupci NTK v komisi aktivně participují, vyjadřují se k probíraným tématům a přináší příspěvky shrnující zkušenosti z oblasti služeb NTK.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Knihovna digitálně: digitalizace tištěných dokumentů v NTK
  (2011) Národní technická knihovna