Publikace:
Digitalizace knihovního fondu NTK

Datum
2009
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
digitalizace, expertíza, knihovní fond, zpřístupnění, digitization, expertise, library collection, access
Citace