Další odborné služby

Procházet

Nedávné příspěvky

Nyní se zobrazuje 1 - 20 z 56
 • PublikaceOtevřený přístup
  KRECon 2023 on Research(er) Assessment - Summary of Conference Contributions
  (National Library of Technology, 2024-05-20) Národní technická knihovna, National Library of Technology
  The 11th Knowledge Research Education Conference – KRECon 2023: The Future of Research(er) Assessment organised by the National Library of Technology was held on 9–10 November 2023 in Prague under the auspices of the Ministry of Education, Youth and Sports and Government Council for Research, Development and Innovation of the Czech Republic. The Conference brought together international experts in research assessment, along with representatives of the national actors in the Higher Education and R&D&I sector as well as early‑career researchers to discuss the future of research and researchers’ assessment in the Czech Republic and Europe. Reforming research assessment is one of the priorities of the European Research Area and the newly formed international Coalition for advancing research assessment (CoARA).
 • PublikaceOmezený přístup
  KRECon 2023 on Research(er) Assessment - Memorabilia
  (National Library of Technology, 2024-05-20) Národní technická knihovna, National Library of Technology
  The 11 th Knowledge Research Education Conference – KRECon 2023: The Future of Research(er) Assessment organised by the National Library of Technology was held in Prague on 9–10 November 2023 under the auspices of the Ministry of Education, Youth and Sports and Government Council for Research, Development and Innovation of the Czech Republic. The Conference brought together international experts in research assessment, along with representatives of the national actors in the Higher Education and R&D&I sector as well as early‑career researchers to discuss the future of research and researchers’ assessment in the Czech Republic and Europe.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Workshop týmu pro služby č.2
  (Národní technická knihovna, 2024) Fabián, Ondřej; Jandera, Tomáš; Katolická, Barbora; Kolátor, Jan; Papík, Richard; Pavlík, Jiří; Vaishar, Antonín; Ženatá, Jana
  Prezentace z druhého semináře Týmu služeb v PNG/CARDS. Řeší se centralizace služeb, čtenářské kategorie, statusy jednotek, terminologie a postup sjednocení všech těchto věcí.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Workshop týmu pro služby č.1
  (Národní technická knihovna, 2024) Fabián, Ondřej; Jandera, Tomáš; Kolátor, Jan; Kybal, Martin; Papík, Richard; Pavlík, Jiří; Ženatá, Jana
  Prezentace z prvního semináře Týmu služeb v PNG/CARDS. Řeší se centralizace služeb, čtenářské kategorie, statusy jednotek, terminologie a postup sjednocení všech těchto věcí.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Výroční konference NTK 2023: ICT - aktuální stav a vývoj
  (Národní technická knihovna, 2024) Šorm, Marek
  Konferenční příspěvek o stavu a plánech ICT v NTK.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Výroční konference NTK: Polytechnická dílna
  (Národní technická knihovna, 2024) Ziegelheimová, Jana
  Konferenční příspěvek o vývoji Polytechnické dílny v NTK.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Cestovní zpráva - DocTalent4EU Consortium Meeting 2023
  (Národní technická knihovna, 2024) Hnátková, Eva
  Cílem EU projektu DocTalent4EU (Transforming Europe Through Doctoral Talent and Skills Recognition) je zlepšení uplatnitelnost absolventů doktorského studia. Eva Hnátková je členkou externího poradního panelu, jehož úkolem je poskytovat podrobnou zpětnou vazbu k tomu, jak zlepšit projektové aktivity a výstupy. Přínosem účasti na setkání je rozšíření znalostí v oblasti podpory pro začínající vědce a bližší seznámení s výstupy projektu, které je možné využít a mít je dostupné v NTK pro vědeckou komunitu a VŠ.
 • PublikaceOtevřený přístup
  VuFind: upgrade 2016
  (2016) Kolátor, Jan; Mareček, Daniel
 • PublikaceOtevřený přístup
  Web ChemTK
  (2014) Jirát, Jiří
 • PublikaceOtevřený přístup
  ICT za poslední rok
  (2015) Koch, Ondřej
 • PublikaceOtevřený přístup
  Co se událo na webu NTK
  (2015) Koudelka, Jakub
 • PublikaceOtevřený přístup
  Roztočte pípy! v rámci projektu eBooks on Demand
  (2011) Kamrádková, Kateřina
  Příspěvek popisuje soubor činností realizovaných u příležitosti pořádání výstavy historických tisků z oblasti pivovarnictví s názvem Roztočte pípy!, kampaň Dejte starým knihám nový život! a další marketingové aktivity spojené s projektem eBooks on Demand (EOD) v Národní technické knihovně (NTK). V první části je charakterizována nabídka digitalizace historických knih z fondu NTK sponzorům, v druhé části je přiblížena výstava o pivu a jeho vlivu na českou kulturu, dále jsou představeny propagační materiály, které byly součástí výstavy a Dne otevřených dveří se službou EOD.
 • PublikaceOmezený přístup
  Kniha na dosah
  (2011) Kamrádková, Kateřina; Jungová, Ivana
 • PublikaceOtevřený přístup
  Služby na patrech
  (2015) Procházková, Petra
 • PublikaceOtevřený přístup
  Nejasná zpráva o startu webu (ChemTK)
  (2016) Polách, Jiří; Jirát, Jiří
 • PublikaceOtevřený přístup
  Zkušenosti vědecko-výzkumných pracovníků a doktorandů
  (2016) Kučerová, Anna; Tesárek, Pavel; Koubský, Tomáš
 • PublikaceOtevřený přístup
  ČVUT-NTK SciWrite Workshop
  (2016) Jirásek, Milan; Zeman, Jan
 • PublikaceOmezený přístup
  Legislativní rámec: služby NTK
  (2013-01-22) Kovářová, Pavla
  V rámci seminářů i e-learningového kurzu budou vysvětleny legislativní souvislosti, podklady a odkazy především v oblastech, které upravuje knihovní řád. Velmi stručně bude popsána právní úprava činností knihovny, které knihovní řád pouze naznačuje (svobodný přístup k informacím a žádosti o informace) nebo nezmiňuje, ale knihovně povinnosti vyplývají ze zákona (datové schránky). Kromě vymezení pomocí právních předpisů bude problematika přiblížena s využitím judikatury.