Publikace:
Workshop týmu pro služby č.1

Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Prezentace z prvního semináře Týmu služeb v PNG/CARDS. Řeší se centralizace služeb, čtenářské kategorie, statusy jednotek, terminologie a postup sjednocení všech těchto věcí.


Presentation from the first PNG/CARDS Service Team workshop. The centralization of services, readership categories, unit statuses, terminology and the process of unification of all these things are addressed.

Popis
Klíčová slova
Citace
DOI
ISBN
ISSN
Název akce
Workshop týmu pro služby
Datum a místo konání
2023-10-17