Publikace:
Knihojed: mění způsob jakým lidé kupují a konzumují eBooky

Datum
2013
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Rád bych představil projekt, na jehož spuštění momentálně pracujeme. Jedná se komunitní web určený pro spisovatele a čtenáře přinášející nový způsob, jakým budou e-booky konzumovány. Ještě před spuštěním beta verze jsme se domluvili s několika nakladatelstvími na vzájemné spolupráci. Snažíme se přinášet literaturu široké veřejnosti každý den neomezeně na času, prostoru a čtecím zařízení.

Popis
Klíčová slova
komunitní web, podpora čtenářství, e-knihy, Knihojed, community web, reading support, e-books, Knihojed
Citace