Publikace:
Digitální zpracování tzv. šedé literatury pro Národní úložiště šedé literatury

Datum
2009
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Masarykova univerzita, Právnická fakulta
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt
Popis
Klíčová slova
právní analýza, digitální dokument, Národní úložiště šedé literatury, digitální repozitář, legal analysis, digital document, National Repository of Grey Literature, digital repository
Citace