Publikace:
Politika národního centra ORCID

Datum
2023-06-01
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Národní technická knihovna
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Národní centrum ORCID je soubor služeb poskytovaných za účelem zvýšení využití ORCID iD v prostředí VaVaI v ČR a zajištění metodické podpory práce s ORCID iD na národní úrovni. Politika popisuje základní rámec fungování národního centra ORCID – jeho cíle, finacování, roli NTK, roli institucí užívajících služby a další. Tato verze politiky je platná od 1. června 2023.

Popis
Klíčová slova
ORCID, ORCID, národní centrum ORCID, national ORCID centre
Citace