ORCID

Procházet

Nedávné příspěvky

Nyní se zobrazuje 1 - 20 z 33
 • PublikaceOtevřený přístup
  Úvod do problematiky perzistentních identifikátorů
  (Národní technická knihovna, 2024) Heringová, Hana; Černohlávková, Petra
  Perzistentní identifikátory (PIDs) jsou základním stavebním kamenem k naplňování FAIR principů. Jejich efektivní využívání může výrazně zjednodušit sdílení výsledků výzkumu. Školení vysvětluje, co jsou perzistentní identifikátory, představuje jejich typy a vysvětluje jejich využití v různých fázích výzkumného cyklu. Je představena podpora zavádění perzistentních identifikátorů na národní úrovni do českého prostředí výzkumu, vývoje a inovací. Lektorky se dále zaměřují detailněji na představení identifikátoru výzkumníků a výzkumnic ORCID iD a na to, jak ho lze nejlépe využít ve vědecké kariéře.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Affiliation Manager: Workshop pro národní centrum ORCID
  (Národní technická knihovna, 2024) Šmídová, Hana
  Affiliation Manager je nástroj dostupný organizacím zapojeným do NC ORCID, který těmto organizacím umožňuje snadno přidávat údaje o afiliaci do profilů výzkumníků. V průběhu workshopu se shrnula práce s tímto nástrojem, doporučené postupy a ukázaly se příklady použití tohoto nástroje.
 • PublikaceOtevřený přístup
  National PID Support in the Czech Republic: Where we are headed
  (Národní technická knihovna, 2023-12-20) Heringová, Hana; Černohlávková, Petra
  Poster prezentoval dosavadní činnost Národního centra pro perzistentní identifikátory mezinárodní komunitě Research Data Alliance.
 • PublikaceOtevřený přístup
  ORCID a GDPR
  (Národní technická knihovna, 2022-10-20) Janečková, Hana; Marín-Arraiza, Paloma; Míšek, Jakub
  Mezinárodní identifikátor osob ORCID iD je skvělým nástrojem pro udržování aktuálních vědeckých výstupů a umožňuje tak snadnější sdílení informací s ostatními. Širokému a efektivnímu využívání ORCID iD mnohdy brání obavy v oblasti nakládání s osobními údaji, zejména z převodu osobních údajů mimo EU či správy profilu pověřenými osobami a institucemi. Tento webinář seznamuje se základy fungování ORCID iD a se zásadami ochrany osobních údajů společnosti ORCID. Tyto zásady pak z pohledu českého a evropského práva na ochranu osobních údajů okomentuje JUDr. MgA. Jakub Míšek, Ph.D. z Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Analýza účelnosti a zájmu o centralizované zajišťování perzistentního identifikátoru ORCID iD
  (Národní technická knihovna, 2022) Votavová, Barbora; Dibuszová, Eva; Hnátková, Eva; Svoboda, Martin
 • PublikaceOtevřený přístup
  Cestovní zpráva - Research Data Alliance 20th Plenary Meeting & přidružené akce
  (Národní technická knihovna, 2023-07-20) Heringová, Hana; Černohlávková, Petra
  20. plenární zasedání Research Data Alliance (RDA P20) se konalo od 21. do 23. března 2023 ve švédském Göteborgu. Na konferenci se sešli výzkumní pracovníci, datoví vědci, tvůrci politik a správci dat z oborů z celého světa, aby se podělili o nové nápady a osvědčené postupy při využívání dat. Hlavní program P20 zahrnoval i přidružené akce naplánované na 20. a 24. března, zástupkyně NTK se zúčastnily mj. setkání pro lídry konsorcií DataCite (20. března) a ORCID (24. března). z nabídky přednášek se zaměřovaly zejména na témata spojená s perzistentními identifikátory a podařilo se jim získat cenné kontakty a informace, které pomohou zejména k naplňování cílů Národního centra pro perzistentní identifikátory.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Integrace ORCID iD na ČVUT
  (Národní technická knihovna, 2023) Šorejsová, Tereza
 • PublikaceOtevřený přístup
  ORCID na MENDELU
  (Národní technická knihovna, 2023) Svobodová, Věra
 • PublikaceOtevřený přístup
  Integrace ORCID v IS Věda
  (Národní technická knihovna, 2023) Szarzec, Jakub
 • PublikaceOtevřený přístup
  Integrace ORCID v IS VUT
  (Národní technická knihovna, 2023) Skůpa, Jan
 • PublikaceOtevřený přístup
  Integrace ORCID
  (Národní technická knihovna, 2023-11-02) Heringová, Hana; Šmídová, Hana
 • PublikaceOtevřený přístup
  Služby a činnost Národního centra PID
  (Asociace knihoven vysokých škol ČR, 2023-11-02) Heringová, Hana; Šmídová, Hana
 • PublikaceOtevřený přístup
  Národní centrum pro perzistentní identifikátory
  (Asociace knihoven vysokých škol ČR, 2023) Heringová, Hana; Šmídová, Hana
 • PublikaceOtevřený přístup
  Jak získat ORCID iD a jak si chytře nastavit profil
  (Národní technická knihovna, 2023-10-10) BelluciFilm; BelluciFilm
  ORCID pomáhá zviditelnit vaše výsledky v oblasti vědy a výzkumu a nabízí snadný způsob, jak vás, jako autora či autorku, jednoznačně propojit s vašimi publikacemi a vědeckými úspěchy. Založení ORCID profilu a jeho správa vám zabere minimum času. Přidávání výsledků výzkumů na svůj profil můžete jednoduše automatizovat pomocí funkcí, které ORCID nabízí.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Výhody ORCID iD pro výzkumníky
  (Národní technická knihovna, 2023-09-26) BelluciFilm; BelluciFilm
  ORCID je celosvětová platforma určená všem výzkumníkům, akademickým pracovníkům, doktorandům a dalším profesionálům z oblasti vědy a výzkumu. Autorům poskytuje jedinečný a trvalý identifikátor, který řeší problémy související se shodou jmen, překonává nejistotu u jmen udávaných v různých tvarech a zůstává neměnný i při změně jména. Spolu s identifikátorem výzkumníci a výzkumnice získávají profil pro prezentaci své práce.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Smlouva o zajištění služeb ORCID - vzor
  (Národní technická knihovna, 2023-08-01) Národní technická knihovna
  Nedílnou součástí Smlouvy o zajištění služeb ORCID je Příloha A a Příloha B.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Standardní smluvní doložky k přenosu osobních dat do zemí mimo EU: Příloha B Smlouvy o zajištění služeb ORCID
  (European Commission, Directorate-General for Justice and Consumers, 2023-03-01) European Commission, Directorate-General for Justice and Consumers
  Příloha B je nedílnou součástí Smlouvy o zajištění služeb ORCID.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Smlouva o vedení konsorcia ORCID a Smluvní podmínky: Příloha A Smlouvy o zajištění služeb ORCID
  (ORCID, Inc., 2023-03-01) ORCID, Inc.
  Příloha A je nedílnou součástí Smlouvy o zajištění služeb ORCID.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Politika národního centra ORCID
  (Národní technická knihovna, 2023-06-01) Národní technická knihovna
  Národní centrum ORCID je soubor služeb poskytovaných za účelem zvýšení využití ORCID iD v prostředí VaVaI v ČR a zajištění metodické podpory práce s ORCID iD na národní úrovni. Politika popisuje základní rámec fungování národního centra ORCID – jeho cíle, finacování, roli NTK, roli institucí užívajících služby a další. Tato verze politiky je platná od 1. června 2023.