Publikace:
Affiliation Manager: Workshop pro národní centrum ORCID

Datum
2024
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Národní technická knihovna
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Affiliation Manager je nástroj dostupný organizacím zapojeným do NC ORCID, který těmto organizacím umožňuje snadno přidávat údaje o afiliaci do profilů výzkumníků. V průběhu workshopu se shrnula práce s tímto nástrojem, doporučené postupy a ukázaly se příklady použití tohoto nástroje.

Popis
Klíčová slova
Citace