Publikace:
Politika Národního centra DOI (DataCite)

Datum
2023-07-11
Autoři
Národní technická knihovna
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Národní technická knihovna
Výzkumné projekty
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Národní centrum DOI (DataCite) je soubor služeb poskytovaných za účelem zvýšení využití persistentního identifikátoru DOI v prostředí VaVaI v ČR a zajištění metodické podpory práce s DOI na národní úrovni. Politika popisuje základní rámec fungování národního centra DOI (DataCite) – jeho cíle, finacování, roli NTK, roli institucí užívajících služby a další. Tato verze politiky je platná od 1. června 2023.

Popis
Klíčová slova
národní centrum DOI, DOI, national DOI centre, DataCite, DOI, DataCite, perzistentní identifikátory, persistent identifiers
Citace