DOI

Procházet

Nedávné příspěvky

Nyní se zobrazuje 1 - 11 z 11
 • PublikaceOtevřený přístup
  Úvod do problematiky perzistentních identifikátorů
  (Národní technická knihovna, 2024) Heringová, Hana; Černohlávková, Petra
  Perzistentní identifikátory (PIDs) jsou základním stavebním kamenem k naplňování FAIR principů. Jejich efektivní využívání může výrazně zjednodušit sdílení výsledků výzkumu. Školení vysvětluje, co jsou perzistentní identifikátory, představuje jejich typy a vysvětluje jejich využití v různých fázích výzkumného cyklu. Je představena podpora zavádění perzistentních identifikátorů na národní úrovni do českého prostředí výzkumu, vývoje a inovací. Lektorky se dále zaměřují detailněji na představení identifikátoru výzkumníků a výzkumnic ORCID iD a na to, jak ho lze nejlépe využít ve vědecké kariéře.
 • PublikaceOtevřený přístup
  National PID Support in the Czech Republic: Where we are headed
  (Národní technická knihovna, 2023-12-20) Heringová, Hana; Černohlávková, Petra
  Poster prezentoval dosavadní činnost Národního centra pro perzistentní identifikátory mezinárodní komunitě Research Data Alliance.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Analýza mezinárodních metadatových schémat pro popis výzkumných dat
  (Národní technická knihovna, 2023-12-19) Vyčítalová, Hana; Černohlávková, Petra; Klímek, Jakub
  Tato analýza se zabývá univerzálními metadatovými schématy pro popis výzkumných dat užívanými v mezinárodním prostředí a jejím cílem je definovat užší výběr schémat, která budou následně posuzována za účelem stanovení základního metadatového modelu pro popis výzkumných dat, který zároveň poslouží jako výměnný formát mezi repozitáři v nově vznikajícím českém prostředí Národní datové infrastruktury/Národní repozitářové platformy a Národním metadatovým adresářem a dalšími (mezinárodními) agregátory. Základní model by měl stanovit minimální popisné prvky pro datové sady dostatečně obecné, aby byl model použitelný ve všech oborech a zajistil interoperabilitu základních metadat napříč obory. Základní model bude sloužit pro jednotné vyhledávání nad metadaty výzkumných dat v Národním metadatovém adresáři. Na základní model pak budou navazovat nejrůznější oborová rozšíření, která by měla zjistit dostatečně detailní popis výzkumných dat a přispět tak k znovuvyužití dat. Vybrané univerzální metadatové schéma nebo schémata mohou být použita buď v zavedené standardní podobě nebo s drobnými úpravami či doplněnými prvky dle potřeb české komunity VaVaI.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Národní centrum pro perzistentní identifikátory
  (Asociace knihoven vysokých škol ČR, 2023) Heringová, Hana; Šmídová, Hana
 • PublikaceOtevřený přístup
  Úvodní schůzka národního centra DOI
  (Národní technická knihovna, 2023-07-14) Heringová, Hana
  Prezentace z úvodní schůzky členů národního centra DOI. Na schůzce bylo představeno národní centrum DOI jako nová služba pod Národní technickou knihovnou. Byl vysvětlen proces registrace DOI včetně best practice postupů. Zmíněn byl také identifikátor IGSN (International Generic Sample Number), který lze prostřednictvím DataCite také přidělovat.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Politika Národního centra DOI (DataCite)
  (Národní technická knihovna, 2023-07-11) Národní technická knihovna, National Library of Technology
  Národní centrum DOI (DataCite) je soubor služeb poskytovaných za účelem zvýšení využití persistentního identifikátoru DOI v prostředí VaVaI v ČR a zajištění metodické podpory práce s DOI na národní úrovni. Politika popisuje základní rámec fungování národního centra DOI (DataCite) – jeho cíle, finacování, roli NTK, roli institucí užívajících služby a další. Tato verze politiky je platná od 1. června 2023.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Czech National PID Centre
  (Národní technická knihovna, 2023-06-15) Černohlávková, Petra; Heringová, Hana
  Příspěvek vznikl jako součást konference National EOSC Tripartite Event and Czech Open Science Day.
 • PublikaceOtevřený přístup
  NTK založila dvě nová národní centra, která mohou pomoci českým vědcům s byrokracií
  (2023-06-08) Národní technická knihovna, National Library of Technology
  Dne 1. 6. 2023 vznikla na půdě Národní technické knihovny v Praze dvě nová národní centra – Národní centrum ORCID (NC ORCID) a Národní centrum DOI (NC DOI). České vědce a vědkyně podpoří ve využívání perzistentních identifikátorů ORCID a DOI. To jsou trvalé elektronické kódy, které slouží k jednoznačné identifikaci osob a objektů (například článků či datových sad) v digitálním prostoru.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Czechia - Building PID strategy from the bottom up
  (National Library of Technology, 2023) Černohlávková, Petra; Heringová, Hana
  The DataCite Connect event in Gothenburg provides a forum for discussion and networking for DataCite members and the broader community. The session focuses on national PID and Open Research strategies and how the DataCite community can engage in, contribute to, and support their implementation. The presentation discusses the topic of national PID strategies in Czechia.
 • PublikaceOmezený přístup
  Agenda a kontext Centra repozitářů a PID
  (Národní technická knihovna, 2023-01-24) Černohlávková, Petra
  Prezentace z interního školení vedoucí Centra repozitářů a PID pro spolupracující zaměstnance NTK, konaného 24. ledna 2023.
 • PublikaceOtevřený přístup
  Národní podpora implementace perzistentních identifikátorů
  (2022) Černohlávková, Petra
  Při NTK začátkem roku 2023 vznikne Centrum perzistentních identifikátorů, jehož cílem je podporovat a koordinovat implementaci mezinárodně uznávaných identifikátorů do českého prostředí VaVaI. Centrum naváže na dosavadní úsilí v této oblasti a bude podporovat komunitní sdílení znalostí a zkušeností. Příspěvek představí koncepci centra, jeho zamýšlený záběr, finanční aspekty a shrne stav příprav.