Publikace:
Úvodní schůzka národního centra DOI

Datum
2023-07-14
Autoři
Heringová, Hana
Heringová, Hana
Název časopisu
ISSN časopisu
Název svazku
Vydavatel
Národní technická knihovna
Organizační jednotky
Číslo časopisu
Abstrakt

Prezentace z úvodní schůzky členů národního centra DOI. Na schůzce bylo představeno národní centrum DOI jako nová služba pod Národní technickou knihovnou. Byl vysvětlen proces registrace DOI včetně best practice postupů. Zmíněn byl také identifikátor IGSN (International Generic Sample Number), který lze prostřednictvím DataCite také přidělovat.


Presentation from the kick-off meeting of the members of the National DOI Centre. The meeting introduced the National DOI Centre as a new service under the National Library of Technology. The DOI registration process was explained, including best practice procedures. The International Generic Sample Number (IGSN) identifier, which can also be assigned through DataCite, was also mentioned.

Popis
Klíčová slova
národní centrum DOI, DOI, national DOI centre, digitální identifikátor objetků, DOI, digital object identifier, Národní centrum PID, National PID Centre
Citace
URI